Wyróżnieni

Akopol Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2022

Akopol Sp. z o.o. w Krakowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 40,6 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Spółka działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 19,3 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022.

16 października 2001 roku została utworzona spółka prowadząca działalność pod firmą AKOPOL sp. z o.o. Głównym przedmiotem działalności tej spółki jest budownictwo mieszkaniowe. AKOPOL jest jednoosobową spółką Politechniki Krakowskiej, a wypracowany przez nią zysk zasila budżet uczelni. Nazwa AKOPOL pochodzi od słów: akademickie osiedle politechniki.

Osiedle Akademickie jest usytuowane pomiędzy ulicami Skarżyńskiego a Bora Komorowskiego. Jego położenie na terenach dawnego lotniska, na stoku nachylonym w kierunku południowym, wyróżnia go dobrymi warunkami klimatycznymi. Osiedle jest otoczone zielenią i ze względu na swoje położenie oraz otoczenie cechuje się spokojną i przyjazną atmosferą, a w ciągu kilku minut można dojść do zlokalizowanych w pobliżu trzech dużych parków. Między budynkami znajdują się obszerne tereny zielone, obsadzone gęstymi żywopłotami i dodatkowo chronione słupkami.

Osiedle posiada centrum, które stanowi wydłużony plac krzyżujący się z ciągami spacerowymi.

Sieć drogowa i układ komunikacji zbiorowej zapewniają szybki dojazd do centrum Krakowa, jak i dobre połączenie ciągami komunikacyjnymi na kierunkach wschód – zachód oraz północ – południe.

Atrakcyjność osiedla Akademickiego to m.in.: tradycyjne (pustak ceramiczny, dach spadzisty), solidne (wysoka jakość materiałów) budownictwo, co skutkuje niskimi kosztami utrzymania lokali (niski czynsz) i bardzo dobra lokalizacja. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajduje się szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum oraz kilka przedszkoli. Atutem osiedla jest też niska oraz nie zagęszczona zabudowa, a także różnorodność oraz układ funkcjonalny mieszkań i standard ich wykończenia. Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa dostarczane są przez MPEC. W przyziemiach budynków mieszczą się garaże oraz komórki lokatorskie.

W ciągu kilkunastu lat powstało piękne osiedle, niskich trzy- i czteropiętrowych domów. Powierzchnia mieszkań jest bardzo zróżnicowana, od około 30 mkw do 130 m2kw, od niewielkich „garsonier” po dwupoziomowe mieszkania z obszernymi tarasami. Sprzedawane przez Akopol mieszkania stanowią, po zakupie, własność hipoteczną kupujących.

Układ urbanistyczno-architektoniczny osiedla oraz rozwiązania funkcjonalne mieszkań są bardzo wysoko oceniane zarówno przez mieszkańców, jak też przez zainteresowanych zakupem mieszkań na osiedlu.

Do tej pory spółka wybudowała 9 budynków, w których znajdują się ponad 500 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 30 tys. m². Aktualnie prowadzona jest sprzedaż ostatnich mieszkań w budynku nr 8, a także rozpoczyna się przedsprzedaż nowoczesnych domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, w położonej nieopodal centrum Krakowa miejscowości Bibice (ul. Graniczna). Zachęca do zapoznania się z ofertą „Bibickie Wzgórze”.

Osiedla „Bibickie Wzgórze” w budowie. Zdjęcie ze stron https://www.akopol.com

Istotnym walorem oferty jest absolutna wiarygodność spółki AKOPOL w której 100 proc. udziałów jest własnością Politechniki Krakowskiej.

Poprzedni Rektorzy Politechniki Krakowskiej – prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak oraz obecny Rektor prof. dr hab. inż. Jan Kazior, od początku wspierali działalność i rozwój spółki.

Wsparcie władz uczelni sprzyja rozwojowi i osiąganiu wysokiej efektywności działań spółki, czego przykładem są liczne przyznane wyróżnienia. AKOPOL otrzymał m.in. przyznany przez Instytut Europejskiego Biznesu w kategorii najdynamiczniejsza firma województwa małopolskiego tytuł Gepard Biznesu 2007 oraz tytuły: Efektywna Firma 2014, Gepard Biznesu 2016.

Lucjan Tabaka  w imieniu Akopol Sp. z o.o. odebrała dyplom i statuetkę Efektywna Firma 2014  na Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 10 grudnia 2015 r.

Więcej informacji o firmie pod adresem https://www.akopol.com

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski