Agencja Wydawnicza „TECHNOPOL” Sp. z o.o. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

Agencja Wydawnicza „TECHNOPOL” Sp. z o.o. w Częstochowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 63,8 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 17,1 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 134,2 mln zł, co dało mu tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Agencja Wydawnicza „TECHNOPOL” istnieje od 1987 r. Obchodzi w tym roku 35. rocznicę działalności. Jest największym  wydawnictwem szaradziarskim w Polsce.

Pierwszy tytuł „Krzyżówka z Hasłem”, ukazał się jeszcze za zgodą i pod czujnym  okiem Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, początkowo o objętości 16 stron, wydawany nadal, obecnie ma 112 stron.

Następnym była  „Mini Krzyżówka”, wydawana w formie kartki pocztowej, co miesiąc z wizerunkiem innego banknotu i nagrodami w tej walucie.

Kolejnym autorskim pomysłem „TECHNOPOLU” i przebojem kiosków stała się, wprowadzona w 1994r., cyfrowa seria krzyżówkowa: „100 Panoramicznych”, „200 Panoramicznych”, „300 Panoramicznych”, „400 Panoramicznych”, „500 Panoramicznych”, „1000 Panoramicznych”, 1500 Panoramicznych”, 2000 Panoramicznych”   – to najchętniej kupowane krzyżówki w Polsce, a także przez Polaków mieszkających na całym świecie.

Jerzy Rogula, Prezes Zarządu Agencji Wydawniczej „TECHNOPOL” sp. z o.o. w Częstochowie, wraz dwoma synami: Cezarym i Wojciechem, na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki 22 listopada 2017 r. w Warszawie

Miłośnicy równie popularnych, co krzyżówki panoramiczne, lecz nieco trudniejszych krzyżówek Jolek, znajdują w ofercie TECHNOPOLU swoje ulubione Jolki: „Diagram Jolki”, „Krzyżówka z Hasłem – Jolki”, „100 Jolek od A do Ż”, „200 Jolek”, „300 Jolek”.

Pasjonatom prawdziwego łamania głowy „TECHNOPOL” poleca miesięczniki: „Szaradzista” zawierający wszystkie rodzaje zadań szaradziarskich, a dla najbardziej wymagających miesięcznik „Krzyżówki z Przymrużeniem Oka”.

„TECHNOPOL” jest także wydawcą łamigłówek logicznych: „100 Sudoku z Głową”, „200 Sudoku z Głową”, „300 Sudoku z Głową”, „500 Sudoku z Głową”, „Extra Szyfrokrzyżówki”, „100 Wykreślanek z Głową”, „200 Wykreślanek z Głową”, „300 Wykreślanek z Głową”.

Bazując na prawie 30-letnim doświadczeniu, dobierając odpowiednie zadania i stopień ich trudności, portfolio „TECHNOPOLU” wzbogaciło się o kolejne tytuły: „Lekarstwo na pamięć 100 Krzyżówek”, „Lekarstwo na pamięć 200 Krzyżówek”, „Lekarstwo na pamięć 300 Krzyżówek”.

 

„TECHNOPOL” wydaje 28 miesięczników, redagowanych przez 141 najlepszych autorów krzyżówek. Od kilkunastu lat jest niekwestionowanym liderem prasy szaradziarskiej w Polsce, 62% miłośników krzyżówek rozwiązuje krzyżówki „TECHNOPOLU”.  Wg badań Instytutu Millward Brown SMG/KRC w czasopismach krzyżówkowych „TECHNOPOLU”, każdy może znaleźć coś dla siebie, są to czasopisma do których chętnie się powraca i że są to czasopisma na wyższym poziomie, niż inne czasopisma tego typu.

Od lat „TECHNOPOL” jest również uznanym wydawcą łamigłówek dla dzieci: „Co To”.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://technopol.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.