Wydarzenia

Agencja Opieka.org.pl – organizujemy opiekę nad seniorami

Agencja Opieka.org.pl zaprasza do współpracy doświadczone pielęgniarki i rehabilitantów do pracy w kraju i zagranicą.

Naszym celem jest organizowanie opieki nad osobami, potrzebującymi pomocy w życiu codziennym, szczególnie seniorom.

To komercyjne przedsięwzięcie.

Agencja Opieka.org.pl prowadzona jest przez ULAN Sp. z o.o. Projekt jest na etapie koncepcyjnym.

Nasze hasło reklamowe:  Agencja Opieka.org.pl – organizujemy opiekę nad seniorami

ULAN Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 2 A
05-270 Marki
www.ulan.com.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000214237
Kapitał zakładowy: 50 100 zł.
Kapitał opłacony: 50 100 zł.
NIP: 125-09-84-156

tel. 604 596 537,  faks (22) 77 14 200

Zapraszamy do współpracy doświadczone pielęgniarki i rehabilitantów do pracy w kraju i zagranicą.

CV i list motywacyjny prosimy wysyłać mejlem pod adres: info@ulan.com.pl.