Światowa Firma

Afryka odpowiedzią na potrzeby polskich eksporterów

– Obserwujemy stałą poprawę wyników wymiany handlowej między Polską i krajami Afryki. W pierwszych jedenastu miesiącach 2014 r. obroty wyniosły niemal 4,5 mld dolarów. Oznacza to 7,5 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w 2013 r. – powiedział wiceminister Andrzej Dycha podczas konferencji „GoAfrica – podsumowanie oraz perspektywy”. Spotkanie zorganizowane przez PAIiIZ odbyło się 29 stycznia 2015 r. w Warszawie.

Jak wyjaśnił wiceminister Dycha Polski eksport zwiększył się w tym czasie o prawie 17 proc. osiągając blisko 3 mld dolarów. Import osiągnął z kolei poziom 1,7 mld dolarów. – Największy udział w wymianie handlowej osiągnęliśmy z państwami Afryki północnej. Eksport na te rynki zwiększył się o blisko 48 proc. Ministerstwo Gospodarki chce nadać podobny impuls do zacieśnienia współpracy gospodarczej z całym kontynentem – dodał.

W opinii wiceszefa resortu gospodarki istotna jest spójna polityka wewnętrzna oparta na współpracy administracji publicznej z otoczeniem biznesu. Konieczne jest sformułowanie założeń traktatowych wobec państw afrykańskich. – Stworzenie ram prawnych ułatwi polskim przedsiębiorcom prowadzenie interesów z państwami afrykańskimi – podkreślił. Przypomniał także, że polski rząd wspiera biznes zainteresowany relacjami handlowymi oraz inwestycjami w Afryce. – Projekt GoAfrica przyczynił się znacząco do poprawy relacji gospodarczo-handlowych między Polską i Afryką. Ich dalszy rozwój jest naszym priorytetem – dodał wiceminister Dycha.

Więcej informacji:

Go Africa

źródło: www.mg.gov.pl