Gepardy Biznesu

ACTIVUS Sp. z o.o. w Łodzi jest Gepardem Biznesu 2015

ACTIVUS Sp. z o.o. w Łodzi zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 210,6 proc. 

 ACTIVUS Sp. z o.o. w Łodzi wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 210,6 proc.  To oznacza, że ACTIVUS Sp. z o.o. w Łodzi rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe ACTIVUS Sp. z o.o. w Łodzi
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 7741 8697 12,3
Zysk netto w tys. zł 55 386 597,3
Kapitał własny w tys. zł 1160 1417 22,1
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 631,8
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 210,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 0,7    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 4,4    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 5,2    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,6    

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez ACTIVUS Sp. z o.o. w Łodzi. 

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.