Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik w Toruniu to Brylant Polskiej Gospodarki 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik  w Toruniu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 124 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Spółdzielnię założono 4 października 1902 roku jako Stowarzyszenie Urzędników dla Budowy Domów i Mieszkań w Toruniu. Walne zgromadzenie urzędników odbyło się w toruńskim Dworze Artusa. Uczestniczyło w nim 65 członków-założycieli, głównie urzędników miejskich i kolejarzy.

Już w 1905 roku wybudowano pierwszych siedem kamienic. Pierwszymi domami, które wybudowała spółdzielnia, były kamienice przy ulicach Rybaki 38, Mickiewicza 52, 54 i 56, Batorego 9 i 11 oraz Kujota 6. Znajdowało się w nich 68 mieszkań. Kolejną była kamienica przy ul. Konopnickiej na Bydgoskim Przedmieściu. Budynki miały wysoki standard, w niektórych zainstalowano nawet windy do wwożenia węgla na górę (dla ochrony chodników przed zanieczyszczeniem).

W okresie międzywojennym wybudowano tylko dwa bloki w Chełmży, przy dzisiejszej ulicy Marchlewskiego.

Od 1945 roku działa pod nazwą „Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik w Toruniu”. Aż do lat 60. XX w. zajmowała się tylko administracją budynków, później zaczęła budować dalsze bloki. Nadal buduje domy wielorodzinne. Łącznie wybudowała już ponad 17 tysięcy mieszkań w Toruniu.

Spółdzielnia administruje dzisiaj 169 budynkami, m.in. na Bielanach (Osiedle Gagarina), Bydgoskim Przedmieściu, Osiedlu Bema i Koniuchach. Dziś administruje ponad ośmioma tysiącami lokali, zamieszkałymi przez około 16 000 osób.

Spółdzielnia prowadzi różnorodną działalność społeczno-oświatowo-kulturalną. Posiada 3 kluby osiedlowe oraz własny kompleks sportowy obejmujący budynek techniczny, korty tenisowe, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz stadion z trybunami, boiskiem trawiastym oraz bieżnią. Co roku latem organizuje konkursy na najbardziej ukwiecony balkon i najładniejszy ogródek przydomowy,  a zimą konkurs na najciekawszą bożonarodzeniową dekorację świąteczną balkonów. Prezesem jest Marek Żółtowski.

Więcej o firmie pod adresem: http://smkopernik.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.