Przyjazne Miasto

6 punktów dla Banku Spółdzielczego w Oławie

Doceniamy Bank Spółdzielczy w Oławie za profesjonalne i indywidualne podejście do klienta oraz ofertę dopasowaną do naszych potrzeb, napisał Łukasz Sajkowski, prezes zarządu POSiCZ POLMOZBYT JELCZ SA w Jelczu-Laskowicach.

POSiCZ POLMOZBYT JELCZ SA w Jelczu-Laskowicach zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży i zysku netto w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 13,4  proc, czyli więcej niż  wymagane 10 proc.

POSiCZ POLMOZBYT JELCZ SA w Jelczu-Laskowicach została wyróżniona w dziesiątej edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 za darmo i bezterminowo na wszystkich nośnikach.

W ankiecie konkursowej Łukasz Sajkowski, prezes zarządu POSiCZ POLMOZBYT JELCZ SA w Jelczu-Laskowicach, przyznał 6 punktów Bankowi Spółdzielczemu  w Oławie, w którym jego firma ma swój główny rachunek.

“Doceniamy ten bank za profesjonalne i indywidualne podejście do klienta oraz ofertę dopasowaną do naszych potrzeb”, napisał Łukasz Sajkowski, prezes zarządu POSiCZ POLMOZBYT JELCZ SA w Jelczu-Laskowicach.

W ten sposób Bank Spółdzielczy w Oławie uzyskał pierwszych 6 punktów w VII edycji Konkursu Bank Przyjazny Przedsiębiorczości 2015.

 

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe POSiCZ POLMOZBYT JELCZ SA w Jelczu-Laskowicach
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 39 720 41 073 3,4
Zysk netto w tys. zł 316 390 23,4
Suma dynamiki sprzedaży i dynamiki zysku netto w latach 2013-2014 26,8
Średnia z dynamiki sprzedaży i zysku netto w latach 2013-2014 13,4

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych POSiCZ POLMOZBYT JELCZ SA w Jelczu-Laskowicach za lata 2013-2014, podanych przez POSiCZ POLMOZBYT JELCZ SA w Jelczu-Laskowicach.