Aktualności

5 kluczowych elementów wniosku o pożyczkę online

Bez względu na to, czy staramy się o kredyt na wysoką sumę, czy pożyczkę na mniejszą kwotą, zawsze konieczne jest wypełnienie wniosku o przyznanie środków. W zależności od instytucji, z którą chcemy podpisać umowę, wniosek możemy wyglądać nieco inaczej i wymagać podania mniej lub bardziej szczegółowych informacji. Niemniej jednak część z nich wymagana jest w każdym wniosku, niezależnie od zobowiązania i podmiotu finansowego. Czego zatem możemy się spodziewać? Co będzie niezbędne, aby poprawnie wypełnić wniosek o pożyczkę przez Internet? Odpowiadamy.

Niezależnie od tego, czy wniosek składamy, aby otrzymać chwilówkę online, czy pożyczkę na raty przez Internet, to część elementów wniosku będzie się pokrywało w każdej firmie pozabankowej. Warto zatem zapoznać się z nimi, aby skrócić czas na pozyskanie środków. Obecnie niemal każda pozabankowa firma pożyczkowa udziela pożyczek przez Internet. Konsumenci chwalą sobie tę formę pozyskania środków. Za największe zalety pożyczek przez Internet konsumenci uznają właśnie uproszczony wniosek, minimum formalności i szybką decyzję pożyczkodawców. Czego możemy się spodziewać?

1. Kwota zobowiązania

Zanim przejdziemy do omawiania części, z których składa się proces składania wniosku, należy pokreślić duże znaczenie ma wybór odpowiedniego zobowiązania z uwzględnieniem swoich potrzeb i finansowych możliwości. Jeżeli zależy nam na szybkiej pożyczce na niewielką kwotę, dobrym rozwiązaniem jest chwilówka. W przypadku zobowiązań na wyższe sumy, ich spłatę warto podzielić. Wówczas lepiej sprawdzi się pożyczka na raty.

Kwotę zobowiązania należy określić już na początku formularza. Przeważnie, gdy wejdziemy na stronę internetową firmy pożyczkowej, jako pierwsze pokażą się nam suwaki z kwotą pożyczki i terminem spłaty. Czasami zamiast suwaków są puste okienka, w których wpisujemy pożądaną przez nas sumę. Zanim jednak wpiszemy kwotę pożyczki, należ dokładnie zastanowić się, ile pieniędzy jest nam potrzebne na realizację swojego celu. Jeśli podamy za dużą kwotę, z pewnością szybko znajdziemy inną – niekoniecznie pilną potrzebę, którą zaspokoimy. Pamiętajmy jednak o tym, aby dostosować pożyczaną sumę do swoich możliwości. Jeśli pożyczymy zbyt wiele, możemy mieć trudności z wywiązaniem się z obowiązku terminowej spłaty. Jeżeli natomiast wybierzemy kwotę, która nie w pełni pokryje nasze potrzeby, bardzo prawdopodobne, że ponownie będziemy musieli skorzystać z oferty pożyczkodawcy. To rodzi kolejne, niepotrzebne koszty. Warto zatem skupić się na obliczeniach niezbędnej kwoty.

2. Okres kredytowania

Przeważnie obok lub poniżej suwaka z kwotą znajduje się suwak z terminem, na który chcemy zawrzeć umowę. W zależności od wysokości kwoty pożyczki możemy dopasować okres kredytowania do swoich możliwości. Jeśli nie mamy pewności, czy mamy wystarczającą zdolność kredytową, warto ten czas wydłużyć. Dłuższy czas na spłatę jest niemal równoznaczny z niższą ratą pożyczki. W tym przypadku również warto obliczyć budżet, jakim co miesiąc dysponujemy. Więcej informacji o bezpiecznym pożyczaniu znajdziemy na stronie internetowej everlike.pl. Okres kredytowania należy zatem dobrać w optymalny sposób, pamiętając o tym, że im dłuższy okres kredytowania, tym koszty pożyczki wyższe.

3. Dane osobowe i kontaktowe wnioskodawcy

Aby otrzymać pożyczkę lub kredyt, musimy osiągnąć pełnoletność, ponieważ dopiero osoby, które ukończyły 18. rok życia, mają pełną zdolność do czynności prawnych. Innymi słowy, osoby pełnoletnie mają prawo podpisać umowy pożyczki we własnym imieniu. Podstawowym dokumentem wymaganym w procesie wnioskowania, jest ważny dowód osobisty. Na podstawie danych z dowodu osobistego weryfikowana jest tożsamość konsumenta. Ponadto dane z dowodu osobistego służą do sprawdzenia wnioskodawcy w bazach informacji kredytowej lub bazach dłużników. Dane wpisywane w formularzu:

  • Imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • Numer telefonu, adres e-mail,
  • Adres zamieszkania lub zameldowania,
  • Numer PESEL,
  • Seria i numer dowodu osobistego,
  • Numer indywidualnego rachunku bankowego i nazwa banku.

Aby przyspieszyć składanie wniosku, a tym samym otrzymanie pożyczki dobrze jest przygotować sobie dowód osobisty i sprawdzić numer rachunku bankowego.

4. Oświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu

W zależności od rodzaju i kwoty zobowiązania pożyczkodawca może wymagać od nas jedynie oświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu. Przy wyższych sumach pożyczek konieczne jest także udokumentowanie dochodu np. dokumentem z historią transakcji wykonanych na naszym rachunku bankowym. Coraz częściej firmy pożyczkowe do weryfikacji tożsamości używają specjalnych aplikacji weryfikujących. Dzięki nim są w stanie samodzielnie sprawdzić źródło otrzymywania dochodów, a także ich kwotę.

W oświadczeniu o zarobkach i zatrudnieniu mogą paść pytania o wysokość wynagrodzenia, rodzaj umowy, na podstawie której jesteśmy zatrudnieni, a także okres zatrudnienia. Często pożyczkodawcy wymagają podania nazwy firmy, jej adresu, numeru NIP i numeru telefonu. Bywa również, że pojawiają się pytania o rodzaj wykonywanej pracy, czy wielkość przedsiębiorstwa.

Oprócz dochodów pożyczkodawcy pytają także o liczbę osób będących na utrzymaniu pożyczkobiorcy, a także inne zobowiązania finansowe.

Pamiętajmy o tym, żeby nigdy nie zawyżać swoich dochodów, ani nie podawać nieprawdziwych informacji. Takie zachowanie może być potraktowane jako chęć wyłudzenia pożyczki, które w polskim prawie jest przestępstwem. Za chęć wyłudzenia pożyczki karą jest pozbawienie wolności do pięciu lat.

5. Zgody

Istotną częścią wnioskowania o pożyczkę jest podpisanie kilku zgód. Niektóre zgody są konieczne do podpisania, a odmowa konsumenta pozbawia go szans na otrzymanie pożyczki – proces wnioskowania zostaje wówczas przerwany. Inne zgody są opcjonalne. Niewątpliwe jedną ze zgód jest zgoda na zawarcie umowy drogą elektroniczną. Pamiętajmy o tym, aby zawsze dokładnie przeczytać otrzymaną umowę. Kolejną bardzo ważną i konieczną do zaakceptowania zgodą jest ta dotycząca sprawdzenia nas w bazach informacji kredytowej lub bazach dłużników. Obecnie firmy pożyczkowe muszą korzystać z baz informacji kredytowej.

Kolejne zgody dotyczą przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Nie sposób pominąć również zgód marketingowych i zgód związanych z wymianą danych między partnerami handlowymi. Na ogół zgody te są opcjonalne. Jeśli nie chcemy np. otrzymywać informacji o promocjach lub nowych produktach możemy je pominąć. Na ogół wymagane zgody zaznaczane są gwiazdką.

Materiał partnera