BITO Polska Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2020

BITO Polska Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 i XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółki w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 72,9 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018- 2019 r. osiągnął poziom 7,3 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020.

To spółka zależna niemieckiego średniej wielkości przedsiębiorstwa BITO Lagertechnik Bittmann GmbH, specjalizującego się w technice magazynowej, komisjonowania oraz wyposażeniu wewnątrzzakładowym.

Nazwa firmy BITO pochodzi od nazwiska  Bittmann i nazwy miejscowości Oberstein,  gdzie Bittmanowie założyli przedsiębiorstwo w 1845 r. Obecnie zatrudnia ono ponad 1000 pracowników. W 1991 r. ze względów lokalowych przeniosło się do sąsiedniej miejscowości Meisenheim, a w roku 2000 otworzyło  kolejny zakład produkcyjny w pobliskim Lauterecken.

Powierzchnia zakładu obejmuje aktualnie ponad 140 000 m kw. Firma specjalizuje się w dziedzinie urządzeń magazynowych i systemów komisjonowania oraz wyróżniamy się najwyższymi standardami jakościowymi, jak również kompleksową orientacją na potrzeby klientów i ich branż.

BITO jest jednym z niewielu kompleksowych oferentów techniki magazynowej w branży intralogistycznej. Oferuje wszystkie komponenty techniki magazynowej. Od produktów katalogowych do dużych instalacji. Od regału półkowego dla urządzeń warsztatowych i zakładowych do kompaktowego regału paletowego dla instalacji intralogistycznych. Od małych skrzynek magazynowych po duże pojemniki.

W Meisenheim znajdują się tu hale produkcyjne wszystkich systemów regałowych BITO. Produkcja odbywa się według najnowszych rozwiązań technicznych. Wysoki poziom automatyzacji linii produkcyjnych umożliwia wytwarzanie produktów o dokładnych wymiarach przy niezmiennie wysokiej jakości.

Pojemniki BITO są wytwarzane w zakładzie produkcyjnym w Lauterecken. Pojemniki z tworzywa sztucznego należą do najnowocześniejszych w branży. Produkcja odbywa się przy użyciu wydajnych maszyn do odlewania ciśnieniowego najnowszej generacji. W ogromnym centrum wykończeniowym pojemniki są indywidualnie dopasowywane do specyficznych wymagań klientów.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom  klientów, firma BITO rozwinęła trzy obszary działalności:

BITO Direct obejmuje kanały dystrybucyjne – sklep internetowy, katalogi oraz doradztwo telefoniczne. Z bogatego portfolio klienci mogą szybko wybrać dostępny produkt i tym samym samodzielnie wykonać mniejsze systemy magazynowe i zrealizować dodatkowe zamówienia.

Obszar BITO Solutions koncentruje się na doradztwie ukierunkowanym na rozwiązanie. Do tego segmentu należą przede wszystkim klienci, którzy chcieliby zrealizować od średnich po duże projekty techniki magazynowej. Wyspecjalizowani doradcy BITO są z klientami na miejscu w magazynie i wspólnie z partnerami do kontaktu planują dopasowane do potrzeb rozwiązania systemowe, aby optymalnie spełnić specyficzne wymagania.

W trzecim obszarze działalności, BITO Engineering kluczowym zagadnieniem jest bliska współpraca z integratorami systemów i generalnymi wykonawcami. BITO jest w tym segmencie niezawodnym partnerem w zakresie statycznych konstrukcji magazynowych, stanowiących podstawę zautomatyzowanych rozwiązań. BITO przywiązuje wagę do długotrwałych, intensywnych kontaktów z klientami, które obejmują również indywidualne rozwiązania specjalne i wspólne nowości..

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: https://www.bito.com

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm # prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #efektywnafirma #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.