14. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021

W dniach 15 i 16 czerwca 2021 r. odbyły się  14. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021 – ze względu na pandemię w formule online. 

Tegoroczne Targi – także i w tej formule – stworzyły możliwość prezentacji i promocji wynalazków i rozwiązań innowacyjnych na forum międzynarodowym, wymiany kontaktów naukowych i biznesowych pomiędzy przedstawicielami świata nauki, przemysłu, biznesu oraz finansów. Dały także możliwość zdobycia prestiżowych nagród i wyróżnień przyznawanych przez międzynarodowe jury oraz patronów i partnerów tego wydarzenia.

Targi INTARG® miały charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny – od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, a także dla życia codziennego. Ich myślą przewodnią było hasło „Innowacje motorem gospodarki”. Zgromadziły blisko 100 wystawców, prezentujących ponad 300 wynalazków i innowacji z 20 krajów świata.

Profesjonalna platforma internetowa obsługująca INTARG® umożliwiła – zarówno w części wystawienniczej, jak i konferencyjnej tej imprezy – szerokie możliwości prezentacji i promocji oferty wystawienniczej oraz globalny zasięg, interaktywny udział wszystkich uczestników wydarzenia w przestrzeni wirtualnej. Każdego dnia Targów platforma zarejestrowała ponad 600 zwiedzających z kraju i zagranicy, aktywnie w nich uczestniczących.

Jak co roku imprezę wsparły wysokiej rangi instytucje i organizacje krajowe i zagraniczne. Przyznane przez nie patronaty świadczą o renomie  i randze tego wydarzenia. Głównym patronem honorowym i partnerem Targów było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Głównym patronem Międzynarodowym – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO. Współgospodarzem wydarzenia było Miasto Katowice. Goście honorowi i patroni INTARG® 2021 Online skierowali przesłania do wszystkich uczestników tej imprezy. Ich treść jest zamieszczona w katalogu online na stronie internetowej Targów.

W ramach Partnerstwa Merytorycznego, Politechnika Śląska zorganizowała dwudniową konferencję połączoną z dyskusjami panelowymi z udziałem naukowców i przedstawicieli świata biznesu, pt.: „Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Śląskiej szansą na synergię nauki z biznesem” – omawiającej niezwykle istotne zagadnienia z wielu obszarów tematycznych obrazującej wagę nauki zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym.

Targi INTARG® Online zostały włączone do działań związanych z realizacją programu rządowego Dostępność Plus 2018-2025, promującego innowacyjne rozwiązania istotne dla wielu ważnych sfer życia obywateli, zwłaszcza dla ludzi starszych i osób niepełnosprawnych.

Wydarzenia towarzyszące targom INTARG® 2021 Online:

  • Konferencje, panele dyskusyjne, prezentacje
  • Ocena wynalazków INTARG® 2021 przez Międzynarodowe Jury – rozmowy jurorów i ekspertów z wystawcami na stoiskach i w pokoju online eksperta
  • Giełda TOP Wynalazków
  • Ogłoszenie polskich laureatów nagród i wyróżnień Ministra Edukacji i Nauki za szczególną aktywność w zakresie międzynarodowej promocji polskiej nauki, a także za wynalazki najwyżej ocenione na arenie międzynarodowej w 2020 roku
  • Ogłoszenie wyników konkursu INTARG® 2021
  • Ogłoszenie wyników konkursu godła promocyjnego LIDER INNOWACJI® 2021
  • Ogłoszenie wyników konkursu Młody Wynalazca 2021

Grand Prix tegorocznych Targów otrzymała Politechnika Śląska za wynalazek pod nazwą: Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych.  

Za najlepszy wynalazek zagraniczny jury uznało rozwiązanie zaprezentowane przez Politechnikę Bukareszteńską: Compositions and method for treating materials for the development of (medical) protective devices with antiviral and antimicrobial role.

Nagroda Przewodniczącego Jury przypadła Saba High School z Iranu za innowację: Antibacterial and herbal extracts for pressure ulcers patients.

Ponadto przyznano 12 nagród-medali platynowych, 3 nagrody-medale diamentowe, 3 nagrody za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL, a także złote, srebrne i brązowe medale oraz dyplomy uczestnictwa.

źródło: materiały prasowe