Efektywna Firma

ZOZ MSW w Bydgoszczy został Efektywną Firmą 2013

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy został wyróżniony w Konkursie Efektywna Firma 2013, gdyż uzyskał wyższą niż 5 proc. dwuletnią średnią stosunku zysku netto do przychodów ze sprzedaży.

 

Wyniki finansowe Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
Rok 2011 2012
Przychody ze sprzedaży 25068 28660
Zysk netto (w tys. zł)  2722 474
Efektywność w 2011 10,9
Efektywność w 2012 1,7
Suma efektywności w latach 2011-2012 12,5
Średnia  efektywność w latach 2011-2012 do Konkursu Efektywna Firma 2013 6,3