Instytut

Zmiany kadrowe w bankach 5 sierpnia 2014 r.

5 sierpnia 2014 r.  KNF wyraziła zgodę na powołanie Bartosza Sobiesiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie i Katarzyny Zarzyckiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szydłowie. Większość nowo powołanych od czerwca 2006 r. prezesów banków spółdzielczych to kobiety – 91 osób.

 Instytut Nowoczesnego Biznesu od 8 lat prowadzi analizę zmian na kierowniczych stanowiskach w sektorze banków spółdzielczych.

Z zebranych przez nas danych wynika, że procedurę weryfikacyjną przed Komisją Nadzoru Bankowego, a od 1 stycznia 2008 r. Komisją Nadzoru Finansowego, która przejęła jej zadania, przeszło od czerwca 2006 r. dziewięcioro członków zarządu banków zrzeszających i 170 prezesów banków spółdzielczych.

Imiona, nazwiska i daty wydania przez KNB lub KNF  zgody na powołanie osób na prezesów banków spółdzielczych podane są poniżej.

Większość nowo powołanych od czerwca 2006 r. prezesów banków spółdzielczych to kobiety – 91 osób.

 5 sierpnia 2014 r.

 KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Bartosza Sobiesiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie,
• Pani Katarzyny Zarzyckiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szydłowie.

Pełna lista nowych prezesów jest pod adresem:

http://www.ibs.edu.pl/content/view/7159/28/