Wyróżnieni

Zilinskis Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2023

Zilinskis Sp. z o.o. w Toruniu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2023, XVI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2023, XVI edycji Konkursu Efektywna Firma 2023 i XI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2023. na podstawie danych finansowych.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2021-2022 wyniosła w jej przypadku 56,1 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2023.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2021 i 2022 r. osiągnął poziom 9,2 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2023. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2023 r. została w sposób bardzo uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 17,4 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2023.

Wykonuje roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Działalność rozpoczęło z początkiem 2020 roku. Organizacja została założona przez grupę przyjaciół, którzy postanowili stworzyć zupełnie nową jakość na rynku usług elektroenergetycznych – począwszy od modelu zarządzania, przez wykorzystywanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, po zatrudnianie najlepszych profesjonalistów z branży

Wartości, które przyświecają w codziennej pracy, to zaufanie, transparentność i uczciwość. Stawiam na innowacyjne rozwiązania, łamiemy stereotypy i unika sztampowego podejścia.

Projektuje i oferuje doradztwo techniczne w zakresie konstrukcji obiektów energetycznych.

Buduje, modernizuje i remontuje linie napowietrzne wysokich napięć (110, 220 i 400 kV).

Realizuje kompleksowe projekty związane z budową i modernizacją stacji elektroenergetycznych.

Wykonujemy kompletne rozdzielnice potrzeb własnych oraz szafy sterownicze, sygnalizacyjne i łączności.

Wierzy w moc energetyki odnawialnej – buduje farmy wiatrowe i dostarcza kompletne wyposażenie.

Po lewej Paweł Madaj, Prezes Zarządu Zilinskis Sp. z o.o., po prawej Žilvinas Žilinskis, Prezes Zilinskis z Litwy

Firma jest częścią litewskiej grupy A. Žilinskio ir ko UAB, więc czerpie zarówno z lokalnego, jak i międzynarodowego doświadczenia. Grupa ta od trzech dekad projektuje i buduje szczególnie ważne obiekty infrastruktury: linie i stacje elektroenergetyczne.

Katarzyna Ziarkowska ze spółki Zilinskis Sp. z o.o. napisała:

Dobry zespół to zgrany zespół – rozkwit naszego start-upu

Nasza organizacja została założona z początkiem 2020 roku przez grupę przyjaciół, którzy postanowili stworzyć zupełnie nową jakość na rynku usług elektroenergetycznych. Chcieliśmy mieć firmę, która łamie typowe standardy zarządzania i tworzy niezwykłe środowisko do wzrostu i uwalniania potencjału stając się przykładem przywództwa. Przyszłość naszą skupiliśmy na zarządzaniu turkusowym. Podążamy naprzód w ewolucyjnym spektrum, w kierunku samozarządzania, całości i głębszego poczucia celu. Kluczem do sukcesu na tej drodze  jest zaufanie, autentyczność, transparentność oraz zgodność. Wszystkim, bez względu na rolę jaką pełnią w naszej organizacji, zależy na pracy zespołowej, sprawnym rozwiązywaniu konfliktów, dążeniu do rozwoju osobistego jak i firmy. Konsultujemy swoje decyzje ale ostateczna odpowiedzialność za swoje działania jest Nasza. Procedury, procesy, hierarchia są porzucane na rzecz współpracy w harmonii bez niepotrzebnego współzawodnictwa. Dobrze znana nam metoda kija i marchewki, czyli premii, nagród, kar, nie jest przez nas uznawana za efektywny sposób zarządzania.

Pomimo, że proces budowania takiego modelu działania zajmuje czas, a także wymaga wprowadzenia wielu innowacji do codziennej pracy, uważamy ze przynosi ze sobą wiele korzyści dla naszego przedsiębiorstwa.

Dzięki określonej firmowej idei wiemy, na czym się skupiamy, a każdy z nas identyfikuje się z tym. To pobudza motywację i scala zespół  -dla jednej idei, określonego celu pracują wszyscy: SSL – Szczęście sprzyja lepszym💪💪💪 

Pracownicy Zilinskis Sp. z o.o.

Więcej informacji o firmie na stronach internetowych

https://zilinskis.pl/

https://www.zilinskis.com/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2023 r.

C/Z: 6,7

C/WK: 0,95

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2023 r.

Autor: Jerzy Krajewski