Klub

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy

28 marca 2014 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Oficjalnego otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Pani Elżbieta Górzyńska oraz Prezes Zarządu Banku Pan Józef Mitura.
Spośród delegatów drogą głosowania na Przewodniczącą Zebrania Przedstawicieli wybrano Panią Barbarę Paradowską. W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście, a wśród nich: dyrektor Oddziału Banku BPS SA w Olsztynie Pan Ryszard Buńko, przedstawiciel KRS Pani Danuta Twardowska oraz były Prezes Zarządu KZBS Pan Eugeniusz Laszkiewicz.
W głosowaniach zatwierdzono sprawozdania Rady Nadzorczej, Zarządu, roczne sprawozdanie finansowe banku, a także udzielono absolutorium Członkom Zarządu w składzie: Józef Mitura – Prezes Zarządu, Mirosław Rafało – Wiceprezes Zarządu, Aleksander Mikołajczak – Wiceprezes Zarządu.
Image
Image
Image
Bardzo ważnym punktem obrad było podjęcie przez Delegatów Uchwały upoważniającej Zarząd Banku do podejmowania czynności umożliwiających samodzielne funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Brodnicy poza strukturą Zrzeszenia BPS. Ww. Uchwała uwzględniała stanowiska wyrażane podczas Zebrań Grup Członkowskich Banku.
Miłym akcentem Zebrania były przemówienia zaproszonych Gości, którzy doceniając dotychczasową działalność i osiągnięte wyniki Banku złożyli gratulacje oraz wyrazili słowa uznania dla pracy Zarządu Banku oraz wszystkich pracowników BS w Brodnicy.
Image
Zabierając głos, Pan Eugeniusz Laszkiewicz poparł inicjatywę dotyczącą samodzielnej działalności Banku. Ponadto w swoim wystąpieniu poruszył temat usunięcia na wniosek SKOK-ów tablic pamiątkowych z pomnika nagrobnego dra Franciszka Stefczyka na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Podkreślił, iż uprawiania obecnie w ten sposób „polityka historyczna” źle świadczy o polskim sektorze bankowości spółdzielczej i powinna jak najszybciej zostać zakończona. Finalizując wystąpienie Pan Laszkiewicz wyraził nadzieję na pomyślne zamknięcie tej przykrej i niepotrzebnie wzbudzającej złe emocje sprawy.
Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy przebiegło sprawnie i w dobrej atmosferze. Zarówno Delegaci jak i władze Banku w swoich wystąpieniach opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym banku zwracając szczególną uwagę na ogromną odpowiedzialność i wyzwanie związane z przygotowaniem się do działań mających na celu samodzielne funkcjonowanie Banku.
źródło: Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Józef Mitura, prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy jest członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu od 2008 r.