Dla Zdrowia

Zduńska Wola aktywnie zachęca przedsiębiorców

Jednym z najważniejszych elementów sukcesu miasta jest potencjał ludzki. Zduńskowolanie to ludzie operatywni, wykształceni i przede wszystkim pracowici, co stanowi niezwykle ważny czynnik dla przedsiębiorców  podejmujących decyzje inwestycyjne w naszym mieście, mówi Piotr Niedźwiecki, Prezydent Miasta Zduńska Wola.

 

Piotr Niedźwiecki, Prezydent Miasta Zduńska Wola:

Miasto Zduńska Wola niezwykle aktywnie współpracuje i zachęca przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Zduńskiej Woli. Niewątpliwym atutem miasta są najniższe w regionie opłaty za wodę i odbiór ścieków oraz podatki od nieruchomości. Ponadto stworzyliśmy w Zduńskiej Woli strefę ekonomiczną, wokół której dokonaliśmy przebudowy ciągów komunikacyjnych. Miasto Zduńska Wola bardzo skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne przeznaczając je na twarde inwestycje: rewitalizację centrum miasta na niespotykaną dotychczas skalę, przebudowę dróg, targowiska miejskiego oraz rozbudowę infrastruktury oświatowej.

Image
Te inwestycje, choć nie zawsze związane bezpośrednio ze sferą gospodarczą, podnoszą jednak wiarygodność naszego miasta w oczach inwestorów oraz tworzą klimat sprzyjający rozwijaniu przedsiębiorczości. Zaufały nam również znane marki takie jak EUROCASH S.A. i McDonald’s co stanowi znakomity przykład dla innych firm, że Miasto Zduńska Wola jest przyjazne przedsiębiorcom.
Ponadto bardzo skutecznie eksponujemy i wykorzystujemy atuty miasta dążąc do patrzenia na problemy i możliwości miasta w sposób ponadadministracyjny. Dążymy do tworzenia porozumień samorządów, które wspólnie mogą skuteczniej i silniej realizować swoje cele. Jedną z inicjatyw Prezydenta Miasta Zduńska Wola jest stworzenie konsorcjum samorządów dla rewitalizacji magistrali kolejowej Śląsk – Porty, w którym ponad 30 samorządów od północy do południa naszego kraju jednoczy siły celem poprawy infrastruktury kolejowej na tej trasie. Zduńska Wola jest tym szczególnie zainteresowana, ponieważ z uwagi na doskonałą lokalizację dążymy do uruchomienia portu przeładunkowego tzw. ”suchego portu” właśnie w naszym mieście, na trasie magistrali. Te wszystkie działania sprawiają, że Zduńska Wola postrzegana jest jako miasto rozwojowe z ogromnym potencjałem i możliwościami, które władze miasta starają się wzmacniać prowadząc bardzo odpowiedzialną politykę strategiczną ukierunkowaną na wykorzystanie wszelkich atutów miasta i regionu. Jednym z najważniejszych elementów sukcesu miasta w tej dziedzinie (Zduńska Wola w rankingu miast zdecydowanie zdystansowała sąsiednie miejscowości)  jest również potencjał ludzki. Zduńskowolanie to ludzie operatywni, wykształceni i przede wszystkim pracowici, co stanowi niezwykle ważny czynnik dla przedsiębiorców  podejmujących decyzje inwestycyjne w naszym mieście.
Zduńska Wola została wyróżniona w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.