Wyróżnieni

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Skawa S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki 2023 i Gepard Biznesu 2023

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Skawa S.A. w Wadowicach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2023 i XVI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2023 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozwijała się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2021-2022 wyniosła w jej przypadku 24 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2023.

Jej wartość rynkowa w grudniu 2023 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 66 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2023.

Była też wyróżniona w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022.

Oferuje wysokiej jakości wyroby cukiernicze, wytwarzane z najlepszych naturalnych, niemodyfikowanych genetycznie surowców – w korzystnych cenach. Wśród najbardziej znanych produktów, od wielu lat identyfikujących spółkę na rynku, znajdują się trójkątne wafelki oblewane czekoladą o nazwie Elitesse. Ponadto firma produkuje szeroką gamę innych wyrobów, tj. wafle nieoblewane, inne wafle oblewane czekoladą, wafle w masie czekoladowej, pierniki nadziewane w czekoladzie, w masie czekoladowej, herbatniki czy draże – a wszystko to w wielu smakach i różnych formach podania. Produkty te z powodzeniem znajdują nabywców na rynku krajowym i wielu rynkach zagranicznych.

Zdjęcie ze strony https://www.facebook.com/zpcskawa/

Spółka współpracuje z kilkudziesięcioma dystrybutorami, z dużymi sieciami handlowymi, a także przeznacza swoje towary na eksport, m.in. do krajów europejskich, arabskich oraz na rynek Kanady i USA. Jednocześnie firma jest stale otwarta na nowe rynki zbytu. Wśród istotnych cech charakteryzujących działalność spółki należy wymienić jej elastyczność, umiejętność dostosowywania się do potrzeb klientów oraz dbałość o najwyższą jakość proponowanych produktów, z uwzględnieniem wymogów zdrowotnych.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://skawa.com.pl

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy firm w Polsce. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2023 r.

C/Z: 9,1

C/WK: 1,11

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z grudnia 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w grudniu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2023 r.

Autor: Jerzy Krajewski