Wyróżnieni

Zakład Budowlano Instalacyjny „INTEXPOL-Bis” Piotr Puszczyk to Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2023

Firma Zakład Budowlano Instalacyjny „INTEXPOL-Bis” Piotr Puszczyk w Wierzchowisku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2023, XVI edycji Konkursu Efektywna Firma 2023 i XI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2023 na podstawie danych finansowych.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2021-2022 wyniosła w jej przypadku 89,3 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2023.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2021 i 2022 osiągnął poziom 7,9 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2023. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023.

Prowadzi działalność nieprzerwanie od 2007 roku. Od początku ukierunkowana była głównie na usługi z zakresu ogrzewnictwa i ciepłownictwa, a z czasem również technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Celem, do którego konsekwentnie dąży, jest uzyskanie wysokiej jakości świadczonych usług oraz zadowolenia klienta przez rzetelne, profesjonalne i terminowe realizowanie powierzonych zadań na wysokim poziomie jakości.

„Solidne wykonawstwo, profesjonalna obsługa, doświadczona kadra” to motto działania firmy od momentu jej założenia.

Wieloletnie doświadczenie, wiedza, umiejętności oraz wysokie kwalifikacje zawodowe w wykonawstwie i projektowaniu w połączeniu z nowoczesnym i własnym zasobem sprzętowo – narzędziowym, pozwalają

na realizację szerokiego wachlarza zadań inwestycyjnych o różnym poziomie złożoności, w różnych technologiach i o różnorakiej specyfice i stopniu skomplikowania, tak, by kompleksowo spełniać oczekiwania klientów.

Zdjęcie ze strony http://intexpolbis.pl

Usługi dotyczą kompleksowego projektowania i budowy nowych obiektów, ale także modernizacji, remontów i przebudowy istniejących.

Firma zapewniamy kompleksową obsługę klienta od projektu, przez realizację po serwis. Stosuje nowoczesne i efektywne technologie w zakresie rozwiązań technicznych w wykonawstwie i w projektowaniu, jak i metod wykonywania robót, udziela gwarancji na wykonane zadania inwestycyjne oraz dysponuje obsługą serwisową w okresie gwarancji i po jej zakończeniu.

Idąc za potrzebami rynku stawia na dynamiczny rozwój firmy oraz rozwój w zakresie wdrażania  nowoczesnych i efektywnych technologii zarówno w wykonawstwie, jak i w projektowaniu, z respektowaniem zasad ochrony środowiska.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej http://intexpolbis.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #wielkimodernizator #worldwidecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku  dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2023 r.

C/Z: 6,7

C/WK: 0,95

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2023 r.

Autor: Jerzy Krajewski