Światowa Firma

Zagranica sprawdza polskie firmy

 W 2014 roku firmy z zagranicy zamówiły raporty handlowe o ponad 124 tys. polskich firm. Badając je pod względem ich kondycji finansowej, ryzyka współpracy i działalności. To w porównaniu do roku 2013 stanowi wzrost o blisko 18 proc.

W 2014 roku polskie firmy najczęściej sprawdzane były przez przedsiębiorców z Niemiec. Ogółem Niemcy sprawdzili blisko 35 tys. polskich firm, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi wzrost o blisko 50 proc.

Niewiele mniej zamówili przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii, którzy każdego roku zamawiają po ok 25,6 tys. raportów o polskich firmach. Trzecią miejsce pod względem ilości sprawdzeń polskich firm zajmują przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych, którzy zamówili w 2014 rok blisko 13,5 tys. raportów, co stanowi wartość zbliżoną to tej z 2013 roku. Dalej znajdują się Hiszpanie, Holendrzy, Włosi i Francuzi, którzy w 2014 rok zamówili kolejno od 9 tys. raportów do 4,6 tys.

Na liście wysoko znajdują się także przedsiębiorcy z Japonii, którzy zamówili ponad 400 raportów o polskich firmach, przedsiębiorcy w Indii – 337 i Korei – 227. Uwagę zwraca niska ilość zamówionych raportów z Rosji – 150 raportów, Czech – 689 i Węgier – 578.

Aż 8 z 10 państw zamawiających raporty o polskich firmach w Bisnode Polska znajduje się na liście największych partnerów handlowych Polski.

Jakie dane zawiera raport handlowy ?

Raporty korzystają z wielu źródeł informacyjnych zarówno rejestrowych, branżowych oraz typowo marketingowych. Pozwala to klientom uzyskać w bardzo krótkim czasie pełną informację na temat kontrahenta, począwszy od potwierdzenia jego danych rejestrowych (zgodne z KRS lub ewidencją działalności gospodarczej), informacji o danych finansowych (sprawozdania finansowe firm składających takie dane w sądach gospodarczych), zdarzeniach prawnych (rejestr upadłości i likwidacji) po dane zamieszczone w różnych portalach internetowych, prasie lub z wywiadu z kierownictwem firmy. Dodatkowo informacja o firmie wzbogacona jest o dwa istotne źródła: informację o moralności płatniczej podmiotu oraz powiązania kapitałowe podmiotu z firmami zagranicznymi. Pierwsze z tych źródeł informuje o historii zaległości płatniczych podmiotów wobec partnerów Bisnode Polska, co daje naszym klientom unikalną wiedzę na temat obecnych i przyszłych kontrahentów. Drugie źródło to największa na świecie baza danych podmiotów i powiązań licząca w tej chwili ponad 240 mln firm, pozwalająca zbadać kondycję finansową spółki matki badanego kontrahenta, nawet gdy pochodzi ona z bardzo odległych krańców świata.

Wywiadownia przygotowuje dla swoich klientów produkty, zawierające z jednej strony pełny obraz działalności firm z całego świata, a z drugiej gotową wiedzę w postaci rekomendacji dotyczącej wiarygodności tej firmy. Produkty Bisnode Polska spełniają więc dwie funkcje: informacyjną oraz wspomagającą zarządzenie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Pierwsza z tych funkcji pozwala klientom zaoszczędzić czas związany z ich samodzielnym pozyskiwaniem ze źródeł publicznych, druga pomaga podjąć właściwą decyzję związaną z zawarciem współpracy z klientem na warunkach kredytu kupieckiego. Ten drugi element bazuje na wiedzy specjalistów z zakresu analizy finansowej oraz statystyki, którzy przygotowali modele scoringowe, pozwalające ocenić prawdopodobieństwo upadku firm działających na całym świecie. Jest to więc jeden ze sposobów wykorzystania know-how w samodzielnej analizie kondycji finansowej kontrahentów przez klientów.

Co na podstawie raportu handlowego może ustalić firma o ewentualnym kontrahencie?

Podstawową wartością raportu handlowego jest rekomendacja współpracy z danym partnerem handlowym. W przypadku negatywnej rekomendacji, nasz klient powinien zastanowić się czy takie ryzyko jest dla niego opłacalne. Klient może zauważyć również pogarszającą się sytuację finansową podmiotu na licznych wykresach, co pozwala na jeden rzut oka ocenić najbliższą przyszłość firmy. Ciekawym elementem raportu jest porównanie podmiotu do jego branżowej konkurencji przez pryzmat wskaźników porównawczych. Raport handlowy pozwala również dostrzec niebezpieczne symptomy istniejące u badanego kontrahenta, takie jak powiązania osób z kierownictwa z firmami w złej kondycji finansowej. Inny element, na jaki warto zwrócić uwagę, to tendencje w sezonowości moralności płatniczej podmiotu. Pozwala on dotrzeć do sytuacji finansowej spółki matki podmiotu. Raport handlowy stanowi więc wielofunkcyjne narzędzie pozwalające odkrywać niebezpieczne obszary ryzyka działalności z konkretnym partnerem handlowym.

 

Kraj

TOTAL 2013

TOTAL 2014

1

Niemcy

23452

34965

2

Wielka Brytania

25888

25660

3

USA

13802

13528

4

Hiszpania

9726

9071

5

Holandia

6800

8131

6

Włochy

4474

4799

7

Francja

4602

4678

8

Austria

2615

4286

9

Szwajcaria

2643

3693

10

Szwecja

1220

3045

11

Dania

1289

2866

12

Belgia

2266

2819

13

Finlandia

1274

1126

14

Irlandia

745

889

15

Norwegia

602

714

16

Czechy

662

689

18

Kanada

324

585

17

Węgry

558

578

19

Portugalia

349

452

20

Japonia

577

433

21

Indie

352

337

22

Korea

144

227

23

Rosja

135

150

24

Izrael

85

128

25

Hong Kong

101

71

26

Taiwan

61

47

27

Singapur

22

31

28

Brazylia

15

14

29

RPA

8

14

30

Chiny

7

11

31

Argentyna

8

7

32

Afryka Północna

1

7

33

Peru

6

5

34

Meksyk

4

5

35

Australia

21

4

36

Malezja

2

3

TOTAL:

104840

124068

Źródło: Bisnode Polska, styczeń 2015.

Tomasz Starzyk, Bisnode Polska