Dla Zdrowia

Wzrasta polskie zainteresowanie Smart City

Amsterdam, Wrocław, Opole – coraz więcej miast staje się aktywnymi propagatorami idei Smart Cities, czyli tworzenia miast przyszłości. Jest o czym mówić, bowiem do 2020 r. polskie samorządy na ten cel mogą otrzymać nawet 2,17 miliarda euro.
28 maja br. w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone tematowi „Smart Cities – Inteligentne miasta”. Organizacji tego spotkania podjęły się Ambasada Brytyjska oraz Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (British Polish Chamber of Commerce – BPCC). Partnerem technologicznym wydarzenia była polska spółka Atende, świadcząca zaawansowane usługi IT. Celem spotkania było zebranie w jednym miejscu jak największej liczby przedstawicieli reprezentujących brytyjskie podmioty gospodarcze oraz polskie środowisko akademickie, a także reprezentantów polskich samorządów, instytucji centralnych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli świata biznesu. Na spotkaniu omówiono główne kierunki oraz trendy w planowaniu oraz rozwijaniu polskich miast, a także zaprezentowano najlepsze praktyki z Wielkiej Brytanii i innych krajów. Dla brytyjskich firm seminarium było okazją dowiedzenia się o polskich możliwościach rynkowych w następujących sektorach: inteligentne systemy transportowe, energooszczędne technologie, inteligentne sieci, inteligentne liczniki oraz zrównoważone gospodarowanie wodą i odpadami. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wspólne projekty badawczo-rozwojowe w tych sektorach będą mogły być finansowane ze środków UE. – Najbliższa przyszłość kształtuje się w słowach Internet Rzeczy (ang. IoT). Jest oczywiste, że odegra on ogromną rolę w rozwoju miast. Czy to inteligentna sieć energetyczna, komunikująca z urządzeniami w naszych domach, czy też inteligentne sterowanie ruchu drogowego, gdzie samochody będą komunikować z sygnalizacją, w każdym z przypadków widać ogromny potencjał do optymalizacji naszego życia w miastach. Najbardziej kluczowy w Internecie Rzeczy jest sprawny system operacyjny oraz dobre oprogramowanie – i tu trzymamy kciuki za polskich programistów – w tym zakresie, cały świat jest do zdobycia! – podsumował Michael Dembiński, Główny Doradca BPCC.
Nowoczesna energetyka
Na seminarium poruszono temat m.in. inteligentnych liczników, których realizacja wchodzi w zakres Smart Grid, uznawanego wg Gartnera za wizję przyszłej infrastruktury dostarczania energii elektrycznej, w której sieć będzie wydajniejsza i bardziej odporna, zaś odbiorcy będą mieli większe możliwości, a odnawialne źródła energii zostaną lepiej wykorzystane. Jest to również element strategii zarządzania Miastami Przyszłości (Smart Cities), gdzie inteligentne sieci mogą zapewnić nie tylko polepszenie jakości życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego, ale też dają bardzo wymierne oszczędności w budżetach samorządowych, wynikające z poprawy efektywności energetycznej. Uczestnictwem w jednym z największych tego typu wdrożeń może pochwalić się polska spółka Atende Software, której prezes Paweł Pisarczyk przedstawił podczas spotkania największe tego typu wdrożenie systemu AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) w Europie Środkowo-Wschodniej realizowane przez Energa-Operator. Obecnie w sieci Energa-Operator działa już ponad 600 tys. inteligentnych liczników, zaś docelowo ma ich być 3 mln. Dzięki inteligentnemu opomiarowaniu polska energetyka może osiągnąć wiele korzyści, m.in. zminimalizować straty w wyniku szybkiego wykrywania nielegalnego poboru energii, szybko wykrywać problemy występujące w sieci, czy też lepiej zarządzać infrastrukturą pomiarową i umożliwić świadome korzystanie ze zróżnicowanych taryf, co prowadzi do efektywniejszego wykorzystania źródeł energii. Pierwszym miastem, gdzie Energa-Operator zainstalowała blisko 50 tys. liczników zdalnego odczytu był Kalisz.
Oczami samorządów
Na spotkaniu pojawił się też Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, który podkreślił, że Warszawa podejmuje szereg działań, by rozwijać i upowszechniać działania związane z ideą smart cities. – Szczególne korzyści dostrzegamy w przyszłości, w tematyce efektywnych energetycznie budynków z lokalną generacją energii, przyjaznych dla środowiska niskoemisyjnego transportu oraz rozwiązań infrastrukturalnych, takich jak nowoczesne narzędzia ICT na rzecz zaspokajania potrzeb obywateli oraz ochrony klimatu oraz środowiska – powiedział Leszek Drogosz. Miasto obecnie aktywnie działa w „European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities”, zaś w ramach programu „UE Horizon 2020” rozpoczęło realizację projektów „smart”: URBAN LEARNING (o zintegrowanym planowaniu energetycznym) i STEP BY STEP (z celem zmniejszenia zużycia energii przez gospodarstwa domowe). Jak dodaje Leszek Drogosz: – Niedługo rozpoczniemy też wdrożenie projektu „Virtualna Warszawa”, który zdobył nagrodę 1 mln euro w międzynarodowym konkursie „Mayors Challenge” i wykorzystuje rozwiązania ICT na rzecz osób niewidomych. Jakie obecnie widzi problemy? – Warszawa wiele uwagi poświęca tworzeniu pozytywnej atmosfery dla rozwijania relacji z biznesem i ze środowiskami naukowymi, ale często natrafiamy na przypadki, kiedy ciekawe propozycje, czy to z powodów formalnych czy też finansowych, nie mogą przejść do fazy implementacji – odpowiada.
Spotkania tego typu mają pokazać nie tylko samą ideę smart cities, ale też przekonać władze miast, uczelnie oraz firmy technologiczne do mądrej polityki inwestycyjnej przy wykorzystaniu środków unijnych w celu rozwoju ośrodków miejskich, które mają służyć ludziom i usprawniać ich codzienne życie. Bo wszystko jest dla ludzi.