Gepardy Biznesu

WW Building Poland Sp. z o.o. w Grybowie jest Gepardem Biznesu 2015

WW Building Poland Sp. z o.o. w Grybowie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 78,6 proc.

WW Building Poland Sp. z o.o. w Grybowie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 78,6 proc.  To oznacza, że WW Building Poland Sp. z o.o. w Grybowie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe WW Building Poland Sp. z o.o. w Grybowie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 9960 9972 0,1
Zysk netto w tys. zł 91 282 209,9
Kapitał własny w tys. zł 707 889 25,7
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 235,8
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 78,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 0,9
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 2,8
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 3,7
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,9

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez WW Building Poland Sp. z o.o. w Grybowie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.