InstytutPolskie BrylantyPrzyjazne Miasto

Wolbrom to Miasto Przyjazne Firmom 2018

Wolbrom został wyróżniony w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018, bo wartość rynkowa firm, które mają w nim siedzibę, w marcu 2017 r. wyniosła 97,1 tys. zł na mieszkańca.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Od 2017 r. jego partnerem jest Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza.

Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. IEB przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji konkursu jego kryterium jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrał miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi. Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w XII edycji Konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw na mieszkańca wyższa niż 10 tysięcy złotych

Znalazł 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Wolbrom w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 zajął 65. miejsce.  IEB przeanalizował w nim wyniki finansowe 21 firm. Ich wartość rynkową policzył w uproszczony sposób na 843 mln zł.  W mieście w 2018 r. było 8686 mieszkańców. Na jednego wyszło więc 97,1 tys. zł wartości firm, co dało Wolbromowi tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.  Poniżej publikujemy listę  firm wycenionych w tym mieście przez Instytut Europejskiego Biznesu.

Firmy z siedzibą w Wolbromiu wycenione przez Instytut Europejskiego Biznesu
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r.  w tys. zł
Brylanty Polskiej Gospodarki 2018
1 Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM S.A. 265321
2 Sumiriko Poland Sp. z o.o. 167568
3 Firma Handlowo-Usługowa Danuta Będkowska 68615
4 FAGUMIT Sp. z o.o. Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych 55279
5 PPWG WOLMOT Sp. z o.o. 51496
6 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA IRENEUSZ MĘDREK 50953
7 ES SYSTEM K Sp. z o.o. 41925
8 Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o. 32955
9 Met – Roll Sp. z o.o. 21704
10 BILSTEIN – POLSKA Sp. z o.o. 17793
11 PRAWTECH Sp. z o.o. 16436
Pozostałe firmy
12 Zinplast Sp. z o.o. 9793
13 ELEKTROCIEPŁOWNIA Sp. z o.o. 8477
14 Wolbromska Spółdzielnia Mieszkaniowa 7801
15 Wol – Med Sp. z o.o. Miejsko Gminne Centrum Medyczne 7217
16 Barczyk Zakład Mięsny Sp.J. 6325
17 Zakład Badowczo – Produkcyjny TEBAMIX Sp. z o.o. 4181
18 Lako Sp. z o.o. 4155
19 Agencja 1 J. Banyś, M. Barczyk, G. Janik S.J. 2845
20 FH PIWOWARSCY i SPÓŁKA S.J. 2298
21 Zakład Rachunkowości i Doradztwa Nest Sp. z o.o. 396

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.