Gepardy BiznesuWielcy Modernizatorzy

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint wyróżnia dobre zarządzenie

W dziedzinie ograniczania strat wody Wodociągi Siemianowickie zostały wyróżnione przez Najwyższą Izbę Kontroli w raporcie pokontrolnym i postawione jako wzór firmy, która jako jedyna opracowała i wdrożyła kompleksowe zasady pomiaru i ustalania wielkości strat wody, mówi Piotr Komraus, prezes zarządu Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich.

Piotr Komraus, prezes zarządu Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich:

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z. o.o. powstały 10 września 2008 r., a rozpoczęły działalność związaną z zaopatrzeniem w wodą i odbiorem ścieków 01.01.2010r. Obecnie są jedną z najnowocześniejszych firm w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Powodzenie tego przedsięwzięcia jest uzależnione nie tylko od kwalifikacji załogi, stanu infrastruktury, stanu urządzeń oraz zarządzania w przedsiębiorstwie. Potrzebna jest też budowa relacji z klientem, pozwalająca na wytworzenie wspólnej wartości usługodawcy i usługobiorcy. Pomimo monopolu nawet na zamkniętym rynku usług wodno-kanalizacyjnych zachodzą zmiany. Bacznie obserwujemy zmieniające się otoczenie. Chcemy być przygotowani na ewentualne zmiany, nawet jeśli będą powolne, by elastycznie dopasować się do aktualnej sytuacji. To z kolei wymaga od nas inwestowania w rozwiązania zwiększające przewagę konkurencyjną. Jesteśmy przekonani, że specjalne miejsce w budowie przewagi konkurencyjnej przypada innowacjom. W Wodociągach Siemianowickich Aqua-Sprint, poza innowacjami technologicznymi, stawiamy także na innowacje w zarządzaniu. Wiemy, że podstawą istnienia każdego przedsiębiorstwa jest przynoszenie zysków. Jednakże postulat ten w przypadku firm wodociągowych nie może być priorytetem samym w sobie, dlatego też postawiliśmy na marketing partnerski, uwzględniający wartość klienta. Dbamy również o partnerskie relacje z firmami, instytucjami i samorządami, które z nami współpracują.

Image
Piotr Komraus, prezes zarządu Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich
    Chcemy być także konkurencyjni dzięki wykorzystaniu funkcjonującego u nas modelu biznesowego, który uwzględnia długoletnią strategię przedsiębiorstwa oraz nastawienie na potrzeby społeczeństwa i konieczność ochrony środowiska naturalnego. W Wodociągach Siemianowickich Aqua-Sprint korzystamy z narzędzi wspomagających zarządzanie, tj. Kluczowych Wskaźników Sukcesu, które pozwalają nam nagradzać pracowników za efekt ich działań, a nie tylko za wysiłek włożony w osiągnięcie celu. Wprowadziliśmy Strategiczną Kartę Wyników (Balanced Scorecard), która pozwala nam kontrolować ważne obszary działalności przedsiębiorstwa w czterech perspektywach: finansów, klienta, zachodzących procesów wewnętrznych, perspektywie badań i rozwoju. Od kilku lat współdziałamy także z uczelniami wyższymi m.in. z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wykorzystujemy doświadczenie i zaplecze badawcze uczelni wyższych, które łączymy z fachowością naszych pracowników, co pozwala nam nie tylko na wymianę wiedzy i doświadczeń, ale również na optymalizację kosztów i stabilizację cen za nasze usługi. Dziś konkurujemy nie za pomocą produktów czy usług, ale właśnie modelami biznesu, które pozwalają na elastyczne i szybkie dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków w otoczeniu.
Pracując nad optymalizacją kosztów, firma sukcesywnie eliminuje najbardziej energochłonne urządzenia, ogranicza koszty transportu oraz z powodzeniem redukuje liczbę występujących awarii wodociągowych i kanalizacyjnych.
Mniejsza liczba awarii, to mniejsza liczba niekontrolowanych wycieków, a to z kolei mniejsza wielkość strat wody, która przekłada się wprost na pieniądze i efekt ekologiczny.
W dziedzinie ograniczania strat wody Wodociągi Siemianowickie zostały wyróżnione przez Najwyższą Izbę Kontroli w raporcie pokontrolnym i postawione jako wzór firmy, która jako jedyna opracowała i wdrożyła kompleksowe zasady pomiaru i ustalania wielkości strat wody.
Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich została wyróżniona w IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2014 oraz w III edycji ogólnopolskiego Konkursu Wielcy Modernizatorzy Polski  2014.