AktualnościGepardy BiznesuMocna Firma

Wind Mobile S.A. w Krakowie przechodzi na rynek główny GPW

Komisja Nadzoru Finansowego 14 lipca 2015r. zatwierdziła  prospekt emisyjny  Wind Mobile S.A., sporządzony przez Spółkę w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji  na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wind Mobile S.A. to grupa oferująca na międzynarodowych rynkach własne rozwiązania technologiczne dla klientów z sektorów: telekomunikacji (halodzwonek), finansów (LiveBank) i hospitality (iLumio). Ponadto, firma specjalizuje się w dostarczaniu usług IT ukierunkowanych na zwiększanie potencjału sprzedażowego swoich klientów.

Wind Mobile notowana jest na NewConnect – alternatywnym rynku warszawskiej giełdy, gdzie w ciągu niespełna 4 lat cena papierów wartościowych Spółki wzrosła o blisko 250 procent.
W ramach przygotowanej nowej emisji akcji serii K oraz zbycia istniejących Spółka zamierza zaoferować  1 mln 370 tyś. akcji. Oferta będzie miała charakter publiczny, a pozyskane środki z emisji mają wzmocnić rozwój dwóch najbardziej perspektywicznych produktów Spółki: iLumio oraz LiveBank.
Grupa wykorzysta pozyskany kapitał na dynamiczny rozwój sprzedaży zagranicznej, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyniki Spółki.
Od momentu debiutu na NewConnect Wind Mobile S.A. może pochwalić się imponującymi wzrostami, nie tylko w obszarze wyników firmy, ale również wzrostu kursu akcji.
Zatwierdzenie prospektu jest dla nas niezwykle ważnym momentem, ponieważ umożliwi nam dołączenie do grona najlepszych spółek rynku kapitałowego. Ostatni rok dobitnie potwierdził, że NewConnect przestał być dla nas rynkiem wystarczającym, zarówno z punktu widzenia Spółki, jak i naszych Inwestorów. Z uwagi na ograniczoną płynność tego rynku, wycena giełdowa nie jest skorelowana z rosnącymi wynikami. Jednocześnie szereg zainteresowanych naszym podmiotem inwestorów instytucjonalnych, z uwagi na ograniczenia formalne, nie może zainwestować w Wind Mobile. Wkroczenie na główny rynek giełdy otworzy nam zupełnie nowe możliwości kapitałowe. Zatwierdzona emisja akcji przeznaczona jest na realizację obranej przez Grupę strategii rozwoju wysokomarżowych produktów powtarzalnych oraz ich ekspansji na rynkach międzynarodowych. Ostatni rok ewidentnie potwierdza słuszność przyjętych planów rozwojowych – przychody produktowe wzrosły dwukrotnie, a Spółka podpisała kontrakty z takimi międzynarodowymi tuzami jak Commerzbank, Santander, Hilton czy Holiday Inn – mówi Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Wind Mobile S.A.
Grupa Wind Mobile S.A. debiutowała w 2011 roku na alternatywnym rynku warszawskiej giełdy – New Connect, z ceną emisyjną akcji na poziomie ponad 3 PLN. Dzisiaj jej notowania osiągnęły około 250-procentowy wzrost, a cena papierów wartościowych wynosi około 8 PLN za sztukę. Dodatkowo Spółka może pochwalić się ponad 370-procentowym wzrostem przychodów i około 180-procentową dynamiką wzrostu zysku netto w 2014 roku. To wszystko przekłada się na obecną kapitalizację Grupy Wind Mobile S.A. na poziomie 100 mln PLN. Obecny okres pod względem wyników finansowych zapowiada się równie obiecująco. W pierwszym kwartale 2015 roku Wind Mobile odnotował 5-krotny wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.
Działalność Wind Mobile od kilku lat charakteryzuje rosnąca rentowność, którą w sektorze telekomunikacyjnym uzyskaliśmy przez zmianę struktury przychodowej i modelu biznesowego z typowo usługowego na wysokomarżowy model produktowy. EBITDA za lata 2011-2013 to odpowiednio 3, 4 i 6 mln zł. Podobne podejście zastosowaliśmy w odniesieniu do przejętej w 2014 roku spółki Software Mind. Akwizycja pozwoliła nie tylko na zdywersyfikowanie działalności na sektor finansowy oraz hospitality, ale przede wszystkim na poszerzenie oferty stricte produktowej. Obecne portfolio obejmuje 3 silne produkty z powodzeniem sprzedawane na rynkach eksportowych – Halodzwonek, iLumio i LiveBank, a ich udział w sprzedaży Spółki rośnie. Pomimo konsolidacji rozpoczętej dopiero w drugim kwartale 2014, Grupa wypracowała przychody na poziomie 54 mln PLN i zysk netto w wysokości 7 mln PLN, podwajając rentowność EBITDA do poziomu 11 mln zł – mówi Łukasz Juśkiewicz, Dyrektor Finansowy Grupy.
Grupa oferuje swoje produkty i usługi w kilku branżach: finanse i bankowość, hospitality oraz telekomunikacja. Dla branży hotelarskiej dedykowane jest coraz popularniejsze rozwiązanie iLumio, które wybiera 80% nowo powstałych hoteli w Polsce. Klientami tego rozwiązania są największe sieci hotelarskie, takie jak: Hilton, Holiday Inn, Best Western czy PURO. Co ciekawe, w 1Q tego roku zakontraktowano już ponad 2 000 pokoi, co stanowi kilkukrotny wzrost względem analogicznego okresu w 2014 roku.
Finanse i bankowość to z kolei system LiveBank, który wybrały 3 z 5 największych banków w Polsce oraz niemiecki Commerzbank. Popularność tej usługi wiąże się z nowoczesną obsługa konsumentów oraz obniżeniem kosztów obsługi nawet o 50% wraz z wielokrotnym przyrostem liczby transakcji online. Główni kontrahenci bankowi Spółki to m.in.: mBank, ING czy BZ WBK.
W obszarze rozwiązań dla telekomunikacji firma oferuje szereg usług mobilnych, obejmujących m.in. halodzwonki – platformę obsługującą streaming utworów muzycznych lub reklam w oczekiwaniu na połączenie z rozmówcą, nowoczesną pocztę głosową Voicemail czy powiadomienia o dostępności rozmówcy.
Nasza działalność to przykład realizacji strategii wyszukiwania szans na usługi biznesowe w dobrze zdefiniowanych sektorach i wspierania ich nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Podejście produktowe w powiązaniu z transakcyjnym czy abonentowym modelem rozliczeń za świadczone usługi tworzy unikalne możliwości wzrostu naszych przychodów i marżowości wraz z rozwojem biznesu naszych Klientów. Praktycznie w każdym z sektorów, w których działamy, obserwujemy wzrosty i spodziewamy się ich jeszcze większego przyspieszenia dzięki aktywnym działaniom na rynkach międzynarodowych. Eksport stanowi obecnie już ponad 25% w strukturze naszych przychodów i przez cały czas intensywnie pracujemy nad tym, aby nasze produkty były dostępne w coraz większej liczbie państw. Sygnały płynące od naszych zagranicznych Klientów i Partnerów są bardzo pozytywne, więc naszym zdaniem daje to solidne podstawy do prognozowania dynamicznego rozwoju Grupy zgodnie z przyjętą strategią – podsumowuje Grzegorz Młynarczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy.

Oferującym akcje Wind Mobile jest Dom Maklerski BOŚ, a Autoryzowanym Doradcą firma Addventure Sp. z o.o.

Wind Mobile S.A. w  Krakowie została wyróżniona w IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2014, VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014 oraz  II edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2014.