Konkursy

Wielki Inwestor 2012 informatyki

Spośród 382 przedsiębiorstw informatyki, których wyniki finansowe przeanalizował INB,  tytuł Wielki Inwestor 2012 uzyskało 16 firm, bo w latach 2008-2011 dokonały minimum 10 mln zł odpisów amortyzacyjnych. Na podium znalazły się BLUE MEDIA S.A., IBM POLSKA Sp. z o.o. i ING Services Polska Sp. z o.o.

Przedstawiamy ranking największych inwestorów w Polsce, sporządzony przez Instytutu Nowoczesnego Biznesu na podstawie danych dostarczonych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2011 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia. Znalazła 21 919 takie przedsiębiorstwa.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu policzył sumę odpisów amortyzacyjnych w latach 2008, 2009, 2010 i 2011. Przedsiębiorstwa, w których w latach 2008-2011 amortyzacja wyniosła minimum 10 mln zł (2,5 mln zł rocznie), uznaje za dużych inwestorów i nadaje im tytuł Wielki Inwestor 2012.

Wyjątkowość naszego rankingu polega na tym, że pokazuje on amortyzację w długim okresie czteroletnim.

Spośród 382 przedsiębiorstw informatyki, których wyniki finansowe przeanalizował INB,  tytuł Wielki Inwestor 2012 uzyskało 16 firm, bo w latach 2008-2011 dokonały minimum 10 mln zł odpisów amortyzacyjnych. Na podium znalazły się BLUE MEDIA S.A., IBM POLSKA Sp. z o.o. i ING Services Polska Sp. z o.o.

 

Image

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Wielki Inwestor

Wielki Inwestor 2012 informatyki
Lp. Nazwa Siedziba Amortyzacja w latach 2008-2011 w mln zł
1 BLUE MEDIA S.A. Sopot 568
2 IBM POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 85
3 ING Services Polska Sp. z o.o. Katowice 71
4 Wirtualna Polska S.A. Gdańsk 49
5 Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warszawa 41
6 Intel Technology Poland Sp. z o.o. Gdańsk 30
7 MICROSOFT Sp. z o.o. Warszawa 26
8 TECHLAND Sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski 18
9 Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. Katowice 18
10 UNIZETO Technologies S.A. Szczecin 17
11 RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o. Łódź 13
12 ZETO S.A. Centrum Komputerowe Łódź 13
13 Cegedim Group Poland Sp. z o.o. Warszawa 12
14 NEXTIRAONE POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 12
15 Citibank International PLC Publiczna S.A. Oddział w Polsce Warszawa 11
16 ITELLIGENCE Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne 10

 

Do analizy przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009, 2010 i 2011 powyżej 1 mln PLN
2) Kapitał Własny w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
3) Zysk Netto w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.