Wielcy Modernizatorzy

Wielcy Modernizatorzy 2015 Pozostałych Firm Budowlanych

Spośród  3228 pozostałych firm budowlanych (tych nie przypisanych do budownictwa drogowego i kolejowego oraz  deweloperów budowlanych), których wyniki przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2015 uzyskało 16 przedsiębiorstw, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum  10 mln zł. Na podium znalazły się: STRABAG Sp. z o.o., RUUKKI POLSKA Sp. z o.o. i Eko Energy Sp. z o.o.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  konkurs Wielki Modernizator  od 2012 r. Przez cztery lata dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw  w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking firm według wartość amortyzacji w latach 2013-2014.

W połowie września 2016 r. dane do rankingu dostarczyła wywiadownia InfoCredit.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  wartość ich kapitału była dodatnia, a wywiadownie miały do nich adresy mejlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Zbadał też wartość amortyzacji w latach 2013-2014, na podstawie której przyznaje tytuł Wielki Modernizator 2015, Jeżeli firma dokonuje dużych odpisów amortyzacyjnych, znaczy że wiele inwestuje, unowocześniając w ten sposób Polskę i Europe.

Image

Statuetka IV edycji Konkursu Wielki Modernizator  2015.

Spośród  3228 pozostałych firm budowlanych (tych nie przypisanych do budownictwa drogowego i kolejowego oraz  deweloperów budowlanych), których wyniki przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2015 uzyskało 16 przedsiębiorstw, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum  10 mln zł. Na podium znalazły się: STRABAG Sp. z o.o., RUUKKI POLSKA Sp. z o.o. i Eko Energy Sp. z o.o.

Firmy te mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Wielki Modernizator 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Wielki Modernizator , gdyż jej zdjęcia chronione jest prawami autorskimi.

Wielcy Modernizatorzy 2015 Pozostałych Firm Budowlanych
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2013-2014 w mln zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc.
1 STRABAG Sp. z o.o. Pruszków 116,8 1960,1 222,9
2 RUUKKI POLSKA Sp. z o.o. Żyrardów 22,5 196,2 44,1
3 Eko Energy Sp. z o.o. Kwakowo 21,6 55,2 50,0
4 Sarens Polska Sp. z o.o. Sochaczew 20,8 14,9 105,3
5 Quendis Selp Med Sp. z o.o. sp.k. Poznań 16,1 118,7 68,2
6 POLBUD – POMORZE Sp. z o.o. Pakość 14,6 131,3 35,7
7 Multiserwis Sp. z o.o. Krapkowice 14,5 422,4 25,5
8 Wojskowe T B S Kwatera Sp. z o.o. Warszawa 13,9 600,3 22,5
9 Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Szczecin 13,5 180,4 35,5
10 S.E.E.V. Sp. z o.o. Mszczonów 13,3 75,8 13,2
11 G- Drilling S.A. Warszawa 13,1 235,1 177,1
12 Energopol Szczecin S.A. Szczecin 12,8 115,5 68,2
13 Windprojekt Sp. z o.o. S.K. Warszawa 11,8 123,0 -45,4
14 SAG Elbud Gdańsk S.A. Gdańsk 11,5 39,3 115,9
15 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik Krynica-Zdrój 11,2 107,3 339,4
16 PPI Chrobok S.A. Nowe Bojszowy 10,6 28,2 16,8

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz InfoCredit  spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.