Wielcy Modernizatorzy

Wielcy Modernizatorzy 2015 Energetyki i Ciepłownictwa

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2015 uzyskało 55 firm energetyki i ciepłownictwa, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum  10 mln zł. Na podium znalazły się: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. i Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  konkurs Wielki Modernizator  od 2012 r. Przez cztery lata dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw  w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking firm według wartość amortyzacji w latach 2013-2014.

W połowie września 2016 r. dane do rankingu dostarczyła wywiadownia InfoCredit.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  wartość ich kapitału była dodatnia, a wywiadownie miały do nich adresy mejlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Zbadał też wartość amortyzacji w latach 2013-2014, na podstawie której przyznaje tytuł Wielki Modernizator 2015. Jeżeli firma dokonuje dużych odpisów amortyzacyjnych, znaczy że wiele inwestuje, unowocześniając w ten sposób Polskę i Europe.

Image

Statuetka IV edycji Konkursu Wielki Modernizator  2015.

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2015 uzyskało 55 firm energetyki i ciepłownictwa, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum  10 mln zł.

Firmy te mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Wielki Modernizator 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Wielki Modernizator , gdyż jej zdjęcia chronione jest prawami autorskimi.

Wielcy Modernizatorzy 2015  Energetyki i Ciepłownictwa
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2013-2014 w mln zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc.
1 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa 1743,2 17097 33,3
2 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warszawa 1453,0 37072 17,6
3 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin-Jeziorna 1085,1 15309 8,6
4 ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań 802,4 9645 34,5
5 PGNIG Termika S.A. Warszawa 659,5 1738 37,4
6 Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne 620,7 6226 45,6
7 Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Warszawa 302,8 4383 17,5
8 Veolia Energia Warszawa S.A. Warszawa 197,8 1406 -34,7
9 PKP Energetyka S.A. Warszawa 171,0 1230 -16,1
10 FORTUM POWER AND HEAT POLSKA Sp. z o.o. Wrocław 125,9 617 33,3
11 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. Zielona Góra 78,2 616 -33,3
12 Cez Chorzów S.A. Chorzów 71,4 2021 28,2
13 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Gdańsk 64,9 750 16,8
14 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Kraków 53,6 293 -19,5
15 E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o. Szczecin 49,5 257 32,1
16 Fenice Poland Sp. z o.o. Bielsko-Biała 49,1 850 49,9
17 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Białystok 35,6 116 -37,1
18 Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Lublin 34,8 179 -1,0
19 Park Wiatrowy Suwałki Sp. z o.o. Warszawa 33,3 312 -4,5
20 Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Szczecin 32,5 363 27,1
21 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Bydgoszcz 29,7 132 11,2
22 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o. Gliwice 29,5 146 6,8
23 Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A. Radom 26,9 105 9,8
24 Park Wiatrowy Tychowo Sp. z o.o. Warszawa 25,8 180 5,9
25 Enea S.A. Poznań 25,8 15573 0,9
26 G.en. Gaz Energia Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne 25,7 216 -3,4
27 Park Wiatrowy Nowy Staw Sp. z o.o. Warszawa 25,0 396 16,2
28 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Tarnów 22,3 139 11,1
29 Eolos Polska Sp. z o.o. Warszawa 20,7 145 37,5
30 EEZ Sp. z o.o. Warszawa 20,4 262 17,5
31 Piecki Sp. z o.o. Warszawa 18,9 125 -18,4
32 Veolia Wschód Sp. z o.o. Zamość 18,4 179 4,8
33 Eolos Novo Sp. z o.o. Warszawa 18,1 10 -48,3
34 Zespół Elektrowni Wodnych NIEDZICA S.A. Niedzica 17,7 410 73,9
35 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Włocławek 17,2 52 11,7
36 Boryszewo Wind Invest Sp. z o.o. Warszawa 16,1 64 -31,2
37 Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sanok 14,8 65 26,6
38 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Bytom 14,4 53 4,1
39 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. Siedlce 14,2 97 -25,5
40 Węglokoks Energia Nse Sp. z o.o. Brzeszcze 14,2 68 -37,3
41 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A. Bańska Niżna 14,2 99 9,1
42 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. Rzeszów 14,0 45 -25,4
43 Dobiesław Wind Invest Sp. z o.o. Warszawa 13,9 104 8,1
44 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Radomsko 13,8 54 2,1
45 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Koszalin 13,0 107 2,3
46 Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Kozienice 12,7 83 -1,0
47 Jeżyczki Wind Invest Sp. z o.o. Warszawa 12,7 107 33,4
48 Nowy Jarosław Wind Invest Sp. z o.o. Warszawa 12,6 77 38,5
49 Stary Jarosław Wind Invest Sp. z o.o. Warszawa 11,7 75 63,8
50 Fortum Silesia S.A. Zabrze 11,1 320 611,3
51 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. Konin 10,6 41 -9,1
52 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Pabianice 10,4 36 -3,4
53 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. Przemyśl 10,1 20 -13,2
54 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Jasło 10,1 51 2,7
55 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Kielce 10,1 44 -4,3

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz InfoCredit  spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.