Gepardy Biznesu

WANT Sp. z o.o. w Tczewie jest Gepardem Biznesu 2015

WANT Sp. z o.o. w Tczewie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 196,6 proc.

WANT Sp. z o.o. w Tczewie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 196,6 proc.  To oznacza, że WANT Sp. z o.o. w Tczewie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe WANT Sp. z o.o. w Tczewie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 6872 20471 197,9
Zysk netto w tys. zł 59 256 333,9
Kapitał własny w tys. zł 441 697 58,0
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 589,8
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 196,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 0,9
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 1,3
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,1
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,1

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez WANT Sp. z o.o. w Tczewiee.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.