Dla Zdrowia

W Chinach powstanie Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego

W lutym 2014 r. Samorząd Województwa Łódzkiego zadecydował o otwarciu w Chengdu w Chinach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego. Jego celem będzie pomoc w kontaktach gospodarczych i promocja województwa łódzkiego. Z Chengdu łączy Łódź regularne kolejowe połączenie cargo. Z prowincją Syczuan, w którym się znajduje, jesteśmy w dobrych relacjach, mówi Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

W jaki sposób urząd marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w państwa województwie?

Wsparcie przedsiębiorców w regionie to przede wszystkim polityka przyjazna biznesowi, nastawienie na tworzenie nowych miejsc pracy, a także poszukiwanie sposobów na rozwój innowacji w przedsiębiorstwach oraz ich współpracy z centrami naukowymi. Działanie Samorządu Województwa w tych tematach to po pierwsze skierowanie olbrzymiego strumienia finansowego dla przedsiębiorców w poprzednim okresie programowania unijnego i podobne nastawienie w obecnym. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dotacje dla przedsiębiorców wyniosły ponad miliard złotych. W tym były pieniądze na budowę marki, udział w targach, instytucje badawczo-rozwojowe i rozwój firm. Łódzkie było wśród województw, które wdrożyły program Jeremie, czyli zwrotnych instrumentów finansowych skierowanych dla przedsiębiorców. Biznes jest także w sposób szczególny traktowany przy opracowywaniu podziału środków unijnych w nowej perspektywie. Województwo wspiera w dużym stopniu rozwój Parku Naukowo-Technologicznego – wylęgarni firm zajmujących się nową technologią w Łódzkiem. Promujemy nasze firmy przez organizację Europejskiego Forum Gospodarczego, ściśle współpracujemy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego. W naszych strukturach działa wreszcie Departament do spraw Przedsiębiorczości z Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Tam przedsiębiorca znajdzie nie tylko informacje dotyczące możliwości inwestycyjnych w Łódzkiem, ale zostanie również przyjęty tak, by jego inicjatywa została przeprowadzona z jak najlepszym rezultatem.

 

 

Image

 

 

 

Jakie instytucje są najbardziej zaangażowane we wspieranie przedsiębiorczości w państwa województwie?

To przede wszystkim Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, które zajmuje się rozdysponowywaniem funduszy unijnych przeznaczonych dla firm, ale również udziela wszelkiej pomocy przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, informuje o możliwościach przy poszukiwaniu dotacji dla przedsiębiorców. Współpracuje także przy wdrażaniu inicjatywy Jeremie, która może być głównym sposobem dofinansowywania firm w rozpoczętej – nowej perspektywie finansowej. Wsparcie finansowe i doradcze dla firm to domena Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To również organizator wielu misji gospodarczych czy spotkań biznesowych. I, jak wspomniałem, wiele informacji czeka w Departamencie do spraw Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego.

Jaki był zakres pomocy unijnej dla firm w państwa województwie w latach 2007-2013?  Które przedsięwzięcia biznesowe uzyskały największą pomoc?

W minionym okresie finansowania Centrum Obsługi Przedsiębiorcy podpisało 1647 umów na łączną kwotę dofinansowania 1 mld 294 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 717 projektów otrzymało ponad 697 mln zł dofinansowania. Dużym zastrzykiem dla przedsiębiorców były pieniądze rozdysponowane w konkursach w ramach działania III.6 rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Zawarto 774 umów na ponad 121 mln zł.

Na jaką pomoc unijną mogą liczyć firmy w kolejnych latach?

Zgodnie z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który obecnie jest w fazie konsultacji społecznych, do dyspozycji przedsiębiorców oddano I oś priorytetową „Innowacyjność i konkurencyjność”, na realizację której planuje się przeznaczyć ponad 486 mln euro. Na dofinansowanie będą mogły liczyć przede wszystkim projekty, które dotyczą wspierania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Będziemy wspierać również podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak układa się współpraca samorządów i firm w państwa województwie? Które samorządy, miasta czy gminy są najbardziej przyjazne dla biznesu?

W przypadku samorządów obserwujemy dużą aktywność w zakresie przygotowywania np. nowych ofert terenów inwestycyjnych i ofert nowych hal produkcyjnych z myślą o ich promowaniu przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w różnych formach, w tym prezentacji potencjalnym inwestorom. Samorządy są niezwykle pomocne przy organizowaniu przez COIE tzw. audytu terenów inwestycyjnych (wizytacji) przez potencjalnego inwestora. Bardzo wysoko należy również ocenić możliwość przeprowadzania przez COIE konsultacji w samorządach na temat podatków od nieruchomości, ich lokalnych stawek i trybu zwolnień dla przedsiębiorców. Zdecydowana większość samorządów jest przyjazna i pozytywnie nastawiona do biznesu. Niektóre samorządy, posiadające duże środki finansowe na promocję i wsparcie dla biznesu (np. gmina Kleszczów, Stryków, Uniejów, Konstantynów Łódzki), są w stanie zagwarantować nie tylko lepszą infrastrukturę, ale również dodatkowe formy pomocy dla przedsiębiorców.

Jak układa się współpraca instytucji naukowych i uczelni z firmami w państwa województwie? Które instytuty naukowe i uczelnie są najbardziej zaangażowane we współpracę z biznesem?

Choć według badań przeprowadzonych w ramach procesu tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 poziom współpracy między biznesem a jednostkami naukowo – badawczymi wciąż nie jest zadowalający, to widać znaczną poprawę świadomości konieczności współpracy nauki z biznesem. Katalizatorem tych zmian były fundusze unijne, z których w latach 2007 – 2013 skorzystały podmioty życia gospodarczego. Na współpracę z biznesem otwarte są głównie Politechnika Łódzka i Akademia Medyczna. Ale ciekawe projekty przedstawia np. Akademia Sztuk Pięknych, która z szerokim wachlarzem propozycji wkracza na rynek biznesowy, a także Uniwersytet Łódzki. Oczekiwałbym większej inicjatywy ze strony firm do współpracy z nauką. Ale coraz częściej wymusza to rynek. Widać to na przykładzie bardzo dobrze w rozwiniętych w Łódzkiem gałęzi nauki, które w żadnym innym regionie tak dobrze się nie rozwijają. Mam tutaj na myśli np. oferty Instytutów Biotechnologii i Nauk o Żywności czy Włókiennictwa Politechniki Łódzkiej. Na wielu wydziałach PŁ i UŁ pojawiły się komórki organizacyjne bądź osoby odpowiedzialne za kontakty nauki z biznesem. Uczelnie w swoich strukturach utworzyły jednostki zajmujące się komercjalizacją wiedzy. Dodatkowo każda uczelnia posiada biura karier wspierające studentów w poszukiwaniu praktyk, staży w firmach z regionu łódzkiego. Coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców cieszy się możliwość zamawiania konkretnych kierunków studiów. Daje to możliwość wykwalifikowania kadr pod konkretne potrzeby biznesu.

Czy banki spółdzielcze odgrywają ważną rolę we wspieraniu biznesu w państwa województwie?

Banki Spółdzielcze to w naszym regionie znaczące jednostki. Mamy silne oddziały, które przedstawiają ciekawą ofertę nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również dla firm i konkurują w tym zakresie z największymi na rynku. Nie bez przyczyny Banki Spółdzielcze były ważnym graczem, kiedy wprowadzaliśmy w regionie zwrotne instrumenty finansowe z wykorzystaniem pieniędzy unijnych.

Jakie były największe osiągnięcia biznesu w państwa województwie w 2013 r.?

Zwróciłbym w tym miejscu uwagę na to, że Łódź stała się jednym z wiodących w Polsce centra outsourcingu procesów biznesowych (BPO). Ta gałąź gospodarki rozwija się u nas chyba najdynamiczniej w kraju. Z największych inwestycji podam tylko kilka: otwarcie Centrum Badań i Rozwoju Samsung Electronics Polska. W nowej placówce przygotowywane jest oprogramowanie na telewizory, telefony oraz dekodery telewizji cyfrowej wykorzystywane na całym świecie. Jest to jedno z 5 największych centrów BPO w Polsce. Naszym sukcesem jest też otwarcie podobnej inwestycji innego potentata na rynku elektroniki: Fujitsu oraz przeniesienie się do nowego inteligentnego budynku giganta wśród firm outsourcingowych zajmujących się ekonomią – Infosysu.
Za osiągnięcie biznesu w regionie zaliczyłbym także odnalezienie się w wykorzystywaniu zwrotnych instrumentów finansowych w ramach programu Jeremie, a także utrzymanie kondycji gospodarczej w trudnym okresie, kiedy kończył się okres programowania unijnego.

Czy urząd marszałkowski wspiera ekspansję polskich firm za granicą?

Świetnie pan się wstrzelił z tym pytaniem, bo w lutym 2014 r. Samorząd Województwa Łódzkiego zadecydował o otwarciu w Chengdu w Chinach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego. Jego celem będzie pomoc w kontaktach gospodarczych i promocja województwa łódzkiego. Zależy nam w szczególności na tworzeniu sprzyjających warunków dla łódzkich firm w rozwijaniu działalności na rynku chińskim oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy łódzkimi i chińskimi podmiotami gospodarczymi. Będziemy też za jego pośrednictwem szukać inwestorów dla strefy ekonomicznej czy parku technologicznego. Działalność biura będzie również pomocna w pozyskaniu studentów z Chin do naszych uczelni. W Chengdu będzie też uruchomiony salon produktów z regionu łódzkiego. Dlaczego właśnie w Chengdu? To miasto, z którym łączy Łódź regularne kolejowe połączenie cargo. Z prowincją Syczuan, w którym się znajduje, jesteśmy w dobrych relacjach, a zaznaczam, że z Chinami tylko za pośrednictwem władz samorządowych, można starać się o interesy. We współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego realizujemy również inne misje gospodarcze. Takie wyjazdy, na które zapraszamy przedsiębiorców z regionu, organizujemy także w ramach naszego Departamentu ds. Przedsiębiorczości. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy misje zagraniczne do Brukseli, Budapesztu i Szegedu. Ich celem było nawiązanie kontaktów handlowych przez przedsiębiorców z branży odzieżowej oraz spożywczej.
Działa u nas Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, w ramach którego realizujemy wspólnie z Ministerstwem Gospodarki projekt pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”. W ramach programu dostarczamy informacje pozwalające przedsiębiorcom na identyfikację rynku dla danego typu produktów i usługi poza granicami Polski; pomagamy w wyszukiwaniu partnerów gospodarczych w eksporcie; pozyskujemy informacje rynkowe w postaci zagranicznych raportów, analiz, badań rynkowych i zasad otwierania oddziałów i przedstawicielstw za granicą. Przeprowadzamy też przez procedury pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą z programów pomocowych Unii Europejskiej: krajowych i regionalnych oraz ze środków budżetowych.

Które z firm z państwa województwa najwięcej eksportują, są najmocniej zaangażowane w ekspansję za granicą?

Wymienię tylko kilka koncentrując się na tych, które są najsilniej związane z regionem. Z niego wyrosły i są z nim ściśle kojarzone. Są to producenci ceramiki: Opoczno i Ceramika Paradyż; producent aparatury elektromedycznej Famed Łódź, przedstawiciel branży spożywczej – Firma Bracia Urbanek; producent zabudów specjalnych do samochodów użytkowych – firma Amz z Kutna.

rozmawiał Jerzy Krajewski