Efektywna Firma

VIVE Profit Center sp. z o. o. w Kielcach jest Efektywną Firmą 2015

VIVE Profit Center sp. z o. o. w Kielcach jest Efektywną Firmą 2015.  Została bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

VIVE Profit Center sp. z o. o. w Kielcach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 8,7 proc., a to oznacza, że  VIVE Profit Center sp. z o. o. w Kielcach działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.

VIVE Profit Center sp. z o. o. w Kielcach może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wyniki finansowe VIVE Profit Center sp. z o. o. w Kielcach
Rok 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 18941 25495
Zysk netto w tys. zł 2667 851
Kapitał własny w tys. zł 3927 4778
Wartość księgowa w tys. zł 6 594 5 629
Efektywność w proc. 14,1 3,3
Suma efektywności  w latach 2013 -2014 w proc. 17,4
Średnia efektywność w latach 2013 – 2014 w proc. 8,7

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez VIVE Profit Center sp. z o. o. w Kielcach

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.