Aktualności

VII Kongres Stolarki Polskiej

19 maja 2016 roku w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbył się bardzo ciekawy merytorycznie VII Kongres Stolarki Polskiej, zorganizowany przez Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „ POLSKIE OKNA I DRZWI” (POiD). Portal BusinessNow.pl i magazyn “Europejska Firma” byli jego patronami medialnymi.

Związek POiD to organizacja działająca na rzecz rozwoju branży stolarki budowlanej w Polsce. Aktywnie wspiera działania eksportowe producentów, promuje termomodernizację budynków, wprowadza rozwiązania pozwalające na eliminację z rynku wyrobów niecertyfikowanych i realizuje inicjatywy o charakterze informacyjnym i promocyjnym. W swej działalności nawiązuje do, charakterystycznej dla kultury zachodniej, tradycji zrzeszania się i tworzenia branżowych organizacji, które dbają o wysoką jakość produktów i weryfikują wiarygodność funkcjonujących na rynku podmiotów.

Związek POiD powstał w 2003 roku (formalnie rozpoczął działalność w 2004 roku, kiedy na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków Związku uformował się pierwszy Zarząd), w wyniku przekształcenia Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej, istniejącego od 1996 roku i skupiającego głównie producentów okien i drzwi z drewna. Wraz z dynamicznym rozwojem branży, narodził się pomysł stworzenia organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorstw oferujących różnorodne rozwiązania z zakresu stolarki budowlanej. Z tej śmiałej, ale niezwykle potrzebnej inicjatywy powstał Związek POiD. Funkcję pierwszego Prezesa Związku POiD pełnił Józef Dużyński, który był również inicjatorem i wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej. W latach 2007-2011 organizacją kierowała Maria Waśkiewicz, a po upływie czteroletniej kadencji, w roku 2011 „za sterem” Związku zasiadł Janusz Komurkiewicz, który tę funkcję, z dużym powodzeniem, sprawuje do dnia dzisiejszego.

Związek POiD jest wiarygodnym reprezentantem i swoistym „głosem” branży stolarki budowlanej. Działalność organizacji zależy od zrzeszonych w niej członków – od ich aktywności, zgłaszanych postulatów i problemów, które następnie Związek, we współpracy z całym środowiskiem, podejmuje się rozwiązywać. Wszystkie realizowane przez POID inicjatywy mają na celu zbudowanie silnej, konkurencyjnej marki polskiej stolarki budowlanej, co ma przełożyć się nie tylko na sukces branży, ale i całej rodzimej gospodarki.

“Państwa związek robi dobra robotę”, ocenił działalność POiD Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, który wręczył statuetki orła wyróżniającym się firmom w VII Kongres Stolarki Polskiej.

Perspektywy rozwoju branży budowlanej w Europie

Branża stolarki budowlanej jest ważnym sektorem gospodarki. Rynek zmienia się dynamicznie, a społeczność producentów stolarki potrzebuje ciągłych impulsów do stałego rozwoju.

Część merytoryczną VII Kongresu Stolarki Polskiej, której gospodarzem był popularny dziennikarz Marek Zając, rozpoczął blok tematyczny „Perspektywy rozwoju branży budowlanej w Europie w kontekście roku 2021. Czy Polska i polscy producenci okien są świadomi zmian i czy są na nie przygotowani?”.

Wstępem do dyskusji panelowej była prezentacja, przedstawiająca możliwe scenariusze rozwoju branży stolarki budowlanej na podstawie badań foresightowych.

Joanna Florczak-Czujwid i Beata Tomczak z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przedstawiły cztery najbardziej prawdopodobne koncepcje na temat przyszłości tego sektora gospodarki: bezpieczny wzrost, spokojna stagnacja, dystopia oraz niepewny materializm. Za czynniki determinujące uznano otoczenie ekonomiczne i polityczne, w tym w szczególności spójność UE, bezpieczeństwo strategiczne oraz popyt na mieszkania i domy.

Następnie rozpoczęła się dyskusja panelowa, w której wzięli udział przedstawiciele: środowiska deweloperów, instytucji promującej budownictwo pasywne, firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą stolarki, reprezentant Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz ekspert, który zaprezentował ten temat z punktu widzenia konsumentów.

Każdy z panelistów przedstawił zagadnienia związane z energooszczędnością ze swojej perspektywy. Odwołując się do scenariuszy foresightowych, stwierdzono, że polska branża stolarki budowlanej ma cechy tygrysa. Polska jest już przecież największym eksporterem w tej kategorii w Europie – w 2015 roku stanowił on 21,2% struktury eksportu całej stolarki budowlanej w UE według raportów „Rynek stolarki okiennej w Polsce 2016” oraz „Rynek stolarki drzwiowej w Polsce 2016”, przygotowanych przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku dla Związku POiD.

Rozwiązania oferowane przez rodzimych producentów są szczególnie popularne na rynkach: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoch. A więc trzeba dążyć do dalszego bezpiecznego wzrostu tego sektora, uwzględniając wyzwania nowych czasów.

W roli moderatorów dyskusji wystąpili: Małgorzata Walczak-Gomuła – Prezes ASM Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Andrzej Wicha – ekspert stolarki. Podjęta tematyka pobudziła do gorącej debaty na sali pomiędzy uczestnikami spotkania.

Image

Uczestnicy VII Kongresu Stolarki Polskiej

Image

 Uczestnicy VII Kongresu Stolarki Polskiej

Image

Uczestnicy panelu o przyszłości branży

Image

 Z sali padło wiele pytań

Cenne rady dla marketingowców

Podczas II bloku „Jak skutecznie kreować Markę, aby sprzedawać więcej i drożej?”, który miał charakter multimedialny, dr Marek Borowiński, specjalista od visual merchandisingu i zwiększania sprzedaży, przedstawił ważne aspekty dotyczące sprzedaży i promocji produktów w tradycyjnym punkcie dystrybucji oraz w Internecie. Zostały zaprezentowane filmy z punktów handlowych, dzięki którym uczestnicy Kongresu mogli przekonać się, jak wygląda podróż klienta po prawdziwym salonie sprzedaży stolarki otworowej. Ekspert zarekomendował wykorzystanie doświadczeń sensorycznych w projektowaniu przestrzeni, które pozwalają wykreować przyjemną, unikatową atmosferę, co w efekcie wpływa na pozytywne reakcje konsumenckie.

 Image

Dr Marek Borowiński, specjalista od visual merchandisingu i zwiększania sprzedaży, przedstawił najnowsze trendy w marketingu

Zwrócił też uwagę na konieczność wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikacji z klientem, np. ekranów multimedialnych, podkreślił znaczenie doradztwa i serwisu dla nowego typu konsumenta – “technologicznego” oraz wyeksponował potencjał przekazu filmowego i rosnące znaczenie urządzeń mobilnych. W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostały wypowiedzi czterech ekspertów: prof. Grzegorza Mazurka z Akademii Leona Koźmińskiego, Beaty Tarnowskiej i Radosława Wierzbickiego z Onet.pl (Media Impact), a także Piotra Zalewskiego z Google Polska.

Wnioski na przyszłość

Zwieńczeniem części merytorycznej VII Kongresu Stolarki Polskiej było przemówienie Janusza Komurkiewicza, Prezesa Zarządu Związku POiD, w którym dokonał podsumowania wydarzenia i przedstawił opracowane przez Związek POiD na podstawie dyskusji kongresowych, kierunki dalszego rozwoju Związku i całej branży stolarki budowlanej. Podkreślił, że producenci są w większości przygotowani do zmian, które nadejdą wraz z 2021 rokiem, gdyż posiadają nowoczesne produkty i innowacyjne moce techniczne do tego, aby tworzyć rozwiązania zgodne z przepisami. Stwierdził jednak, że potrzebna jest dalsza dyskusja, aby w pędzie do spełnienia wymogów prawnych nie zatracić tego, co najważniejsze, czyli człowieka – konsumenta i jego potrzeb, którego komfort życia w domu powinien być dla producentów stolarki budowlanej najważniejszy. Dlatego Związek POiD, w imieniu branży, będzie omawiał to zagadnienie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, zapraszając do rozmowy również środowisko architektów.

 Image

Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu POiD podczas Kongresu

Prezes Zarządu Związku POiD zauważył ponadto, że podczas całego Kongresu pojawiał się często wątek dobrego montażu. Złe praktyki związane z instalacją stolarki wynikają z braku wiedzy – z tego powodu trzeba wzmocnić działania edukacyjne w tym zakresie. Związek wraz z Ministerstwem zastanowią się zatem, jakie dodatkowe inicjatywy promujące dobry montaż, oprócz kontynuacji kampanii „DOBRY MONTAŻ”, należy podjąć. Poinformował również, że POiD wytrwale dąży do tego, żeby w Polsce powstał nowy zawód – monter stolarki budowlanej. Pierwszym krokiem ku realizacji tego zamierzania było wydanie podręcznika do kursów kwalifikacyjnych. Ponadto, Kongres w Jachrance pokazał, że takie spotkania są bardzo pożyteczne dla branży, gdyż jednoczą siły wszystkich producentów stolarki w trosce o wspólne dobro.  – Wierzę, że dzięki Państwa zaangażowaniu, okręt pod banderą Związku POiD obierze dalszy dobry kurs i pod pełnymi żaglami będzie wytrwale dążył do wyznaczonych celów. Mam też nadzieję, że VII Kongres Stolarki Polskiej stanie się pozytywnym impulsem do dalszego aktywnego włączania się  w funkcjonowanie Związku i branży, którą reprezentuje – mówił Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu POiD podczas Kongresu.

Jubileusz organizacji branży stolarki budowlanej

Po części merytorycznej nastąpiła uroczysta Gala, którą poprowadził znany z Polskiego Radia dziennikarz – Roman Czejarek.  W tym roku miała ona wyjątkowy charakter ze względu na obchody 20-lecia istnienia w Polsce organizacji branży stolarki budowlanej – Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej, z której wywodzi się Związek POiD. Przy akompaniamencie muzyki na żywo została przedstawiona historia reprezentowanego przez Związek POiD sektora. Każdej z przełomowych dat towarzyszyła znana piosenka, która królowała w tym czasie na listach przebojów. W tym rytmie przyznawane były również wyróżnienia – zarówno te, które weszły już do tradycji kongresowych spotkań, jak i specjalne – z okazji jubileuszu.

Image

 Gala połączona była z kolacją przy stolikach

Image

 Gala odbywała się przy akompaniamencie muzyki na żywo

Image

 Nagrodzone firmy

Image

 Osoby wyróżnione za realizcję programu Dobry Montaż

VII Kongres Stolarki Polskiej odbył się 19 maja w Hotelu Warszawianka**** w Jachrance.

Bogatszą relację fotograficzną z VII Kongresu Stolarki Polskiej można obejrzeć na stronie http://kongres-stolarki.pl/