Klub

V-PROJECT sp. z o. o. w Warszawie członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu

Agencja Inwestycyjno – Handlowa V-PROJECT sp. z o. o. w Warszawie została członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu.

Firmę w klubie reprezentuje prezes zarządu Sławomir Wołyniec.

Agencja Inwestycyjno- Handlowa V- Project Sp. z o.o. w Warszawie zdobyła tytuł Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016. Została  bowiem wyróżniona w XI edycji  Konkursu Gepardy Biznes 2016 i IX edycji Konkursu Efektywna Firma 2016, a to oznacza, że jest też laureatem IV edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016.

Agencja Inwestycyjno- Handlowa V- Project Sp. z o.o. w Warszawie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu – Institute of European Business.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2014-2015.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 47,6 proc.  To oznacza, że Agencja Inwestycyjno- Handlowa V- Project Sp. z o.o. w Warszawie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w jedenastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2016 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji. Minimalna dynamika w tym konkursie to 10 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014-2015.  Jego średnia w tych latach wyniosła 9,7 proc., a to oznacza, że Agencja Inwestycyjno- Handlowa V- Project Sp. z o.o. w Warszawie działa tak efektywnie, że została wyróżniony w dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2016 i może używać tytułu Efektywna Firma 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji. Minimalna średnia efektywność w tym konkursie to 5 proc.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu, firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.
Agencja Inwestycyjno- Handlowa V- Project Sp. z o.o. w Warszawie została więc też laureatem czwartej edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016 i może używać tytułu Strong Company 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe Agencji Inwestycyjno- Handlowej V- Project Sp. z o.o. w Warszawie
Rok 2014 2015 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 10776 13346 23,8
Zysk netto w tys. zł 917 1462 59,4
Kapitał własny w tys. zł 2459 3921 59,5
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 142,7
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 47,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 8,5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 11,0
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 19,5
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 9,7

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2014-2015, podanych przez Agencja Inwestycyjno- Handlowa V- Project Sp. z o.o. w Warszawie.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa jedenasta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2016.

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2016.

Programu Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa IV edycja Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016.

Firma ta przedstawia się na swojej stronie internetowej:

Agencja Inwestycyjno-Handlowa V-PROJECT Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w roku 1988. Swój dynamiczny rozwój zawdzięczamy przede wszystkim ścisłej współpracy grupy profesjonalistów szczycących się bogatym doświadczeniem na rynku polskim jak i rynkach zagranicznych.

 

Na bieżąco aktualizowana wiedza praktyczna oraz przedsiębiorczość determinują starania całego zespołu do ciągłego umacniania pozycji Spółki. Naszym wyzwaniem będzie przedstawienie Państwu optymalnej oferty handlowej oraz świadczenie usług w oparciu o najwyższe standardy branżowe, poparte najlepszymi praktykami rynkowymi.

Dzięki wyjątkowej ofercie, elastyczności i umiejętności adaptacji do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, z powodzeniem konkurujemy z liderami handlu masowego. Jedną z naszych najważniejszych reguł postępowania jest koncepcja ciągłego doskonalenia, czyli – Kaizen. W myśl tej filozofii jakość sprowadza się do stylu funkcjonowania opartego o niekończący się proces ulepszania. Jesteśmy nieustannie zaangażowani w podnoszenie wartości naszej firmy, jakości towarów i usług.

 

http://www.v-project.org