Wyróżnieni

Urban Design & Malerei Sp. z o.o. to Efektywna Firma 2022

Urban Design & Malerei Sp. z o.o. w Wrocławiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 6 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022.

Spółka jest częścią grupy kapitałowej Hirsch, której początki sięgają roku 1892 , kiedy w Linzu w Austrii założono warsztat malarski. Firma  ze względu na jakość usług  stopniowo zdobywała uznanie rozwijając się i zwiększając zakres prowadzonych prac. Upadek działalności nastąpił w okresie  II wojny światowej, jednak już w 1945 roku zaistniała ona ponownie na rynku. Od tego czasu rozpoczął się systematyczny rozwój firmy. W 1971 roku wybudowano nową siedzibę, którą w kolejnych latach rozbudowywano. W 1994 roku założono w Czechach pierwszą zagraniczną filię firmy Malerwerkstätte Otto Hirsch a już 2 lata później kolejną spółkę-córkę w Polsce.

Polski oddział  z siedzibą w  Jeleniej Górze kierowany przez Pana Jacka Urbańczyka utworzono oficjalnie  14.12.1996  roku, w dniu tym firma uzyskała osobowość prawną.  Malarskim chrztem i pierwszym realizowanym  obiektem nowego podmiotu była budowa M-1 w Czeladzi, która bezusterkowym odbiorem zakończyła  pierwszy rok działalności. Ilość wykonywanych corocznie obiektów  stale wzrastała, obecnie jest ich każdego roku  kilkadziesiąt. Ten systematyczny rozwój polskiego oddziału firmy Hirsch wymusił jej reorganizację .

W jej ramach powołano samodzielne firmy działające w trzech lokalizacjach w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, zatrudniając ponad 200 pracowników. Tutaj w dużych projektach, takich jak centra handlowe, hotele i zakłady produkcyjne oraz w zleceniach dla osób prywatnych firma zapewnia i oferuje profesjonalne usługi na wysokim poziomie w branży malowania, fasad, ochrony betonu, renowacji oraz rozbudowy wnętrz. Swoim klientom towarzyszymy podczas realizacji międzynarodowych projektów w każdym kraju – mając za cel zaoferowanie tego samego poziomu jakości za te same ceny, a przy tym lokalne wykonanie.

Gwarantuje  najwyższą jakość, niezawodność, dochowanie terminów, perfekcyjną organizację budowy, dobór materiałów i logistykę.

Systematyczny rozwój trwa nadal, jego celem jest rozszerzenie obszarów działania tak aby w każdym rejonie kraju powstało  samodzielne przedsiębiorstwo posiadające pełen pakiet zleceń realizowanych przez wykształconą kadrę, a wykonywane projekty budowlane przez wysoką jakość prowadzonych prac sprawiły, że logo firmy stanie się na rynku prac wykończeniowych marką samo w sobie.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://www.hirsch-polska.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski