Gepardy Biznesu

Trzeci bankowy Gepard Biznesu 2015

Bank Spółdzielczy w Szydłowie  jest trzecim Gepardem Biznesu 2015 w branży bankowej. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2011-2014 wyniosła w nim 32,4 proc. 

 Bank Spółdzielczy w Szydłowie wysłał swoje dane finansowe za lata 2013-2014, by go ocenić w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Banku Spółdzielczego w Szydłowie badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2011-2014 w proc.

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 32,4 proc. To oznacza, że  Bank Spółdzielczy w Szydłowie rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Szydłowie
Rok 2011 2014 Dynamika w proc.
Suma bilansowa (w tys. zł) 41 357 60 312 45,8
Fundusze własne
(w tys. zł)
5 408 6 751 24,8
Wynik finansowy netto (w tys. zł) 441 558 26,5
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2011-2014 w proc. 97,2
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2011-2014 w proc. 32,4
 źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji, podanych przez Bank Spółdzielczy w Szydłowie.