Wyróżnieni

Szymel.Pl Sp. z o.o. to Efektywna Firma 2022

Szymel.Pl Sp. z o.o. w Strzegomiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Działa bowiem efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 20,9 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022.

Produkuje i sprzedaje przez Internet obuwie domowe. Tak się przedstawia na swojej stronie internetowej:

Historia firmy Szymel.pl sp. z o.o. to wielopokoleniowe dziedzictwo, które rozpoczęło się w 1952 roku, gdy w Strzegomiu powstał zakład przemysłowy „Galanteria skórzana”.

Wówczas nasz przodek dołączył do tego zakładu i stał się jednym z jego współzałożycieli.

Jego charyzma i pasja do tworzenia obuwia zaraziły kolejne pokolenia.

Przez wiele lat zakład został przystosowany do przemysłowej produkcji obuwia, a my zdobywaliśmy cenne doświadczenie.

W ciągu blisko dwóch dekad współpracowaliśmy z renomowaną niemiecką marką „Haflinger”, ucząc się najnowszych technologii w produkcji obuwia domowego.

Zdjęcie ze strony https://www.szymel.com.pl

Produkty rozprowadzane przez tę firmę pozwoliły nam poznać światowe trendy i zrozumieć oczekiwania bardzo wymagających klientów.

Marzeniem naszym było stworzenie własnej marki.

Przez ten czas aktywnie poszukiwaliśmy wysokiej jakości dostawców półproduktów, aby móc tworzyć produkty w przystępnych cenach.

Po zakończeniu współpracy z niemiecką marką, sytuacja epidemiczna na świecie zmusiła nas do oparcia się wyłącznie na własnych produktach.

Dzięki temu mamy teraz możliwość zaprezentowania Państwu naszych własnych wyrobów.

Jesteśmy dumni z naszego wielopokoleniowego dziedzictwa i zobowiązani do kontynuowania tradycji wysokiej jakości w produkcji obuwia.

Nasza historia jest dowodem na to, że pasja i zaangażowanie mogą przekazywać się z pokolenia na pokolenie, tworząc wyjątkowe marki i produkty.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej  https://www.szymel.com.pl

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski