Gepardy Biznesu

SZPZLO Warszawa-Ochota w Warszawie jest Gepardem Biznesu 2015

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota w Warszawie zdobył tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jego przypadku 36 proc.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota w Warszawie wysłał swoje dane finansowe, by go ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jego rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 36 proc.  To oznacza, że  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota w Warszawie rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota w Warszawie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 28594 28348 -0,9
Zysk netto w tys. zł 281 581 106,8
Kapitał własny w tys. zł 13632 13933 2,2
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 108,1
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 36,0
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1,0
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 2,0
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 3,0
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,5

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota w Warszawie

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.