Aktualności

Świetne dane z polskiej gospodarki

Główny Urząd Statystyczny podał, że w styczniu mocno rosła zarówno sprzedaż, jak i produkcja przemysłowa. Wzrosty są największe od 5-6 lat. Dzisiejsze dane są także znacznie lepsze od oczekiwań analityków.

Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 9,0 proc. w ujęciu rok do roku, po wzroście o 2,3 proc. w grudniu 2016 r.  To najlepsze dane od 2011 roku.

Jak podaje GUS, produkcja przemysłowa rosła w 30 działach (z 34), m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 30,0 proc.), wyrobów farmaceutycznych (o 22,1 proc.), metali (o 16,8 proc.), maszyn i urządzeń (o 16,3 proc.), papieru i wyrobów z papieru (o 13,3 proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych ( po 13,2 proc.), wyrobów z metali (o 12,2 proc.), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz artykułów spożywczych (po 11,9 proc.).

Produkcja spadła zaś w 4 działach, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 9,1 proc.), w produkcji napojów (o 2,7 proc.) oraz urządzeń elektrycznych (o 1,7 proc.).

 

GUS opublikował dziś też dane o styczniowej sprzedaży detalicznej. Tu wzrost wyniósł 11,4 proc. w ujęciu rocznym i jest największy od 2012 roku.