Wyróżnieni

Stowarzyszenie Musica Nostra to Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2022

Stowarzyszenie Musica Nostra w Poznaniu zostało wyróżnione przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i X edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jego przypadku 877,1 proc., co przyniosło mu tytuł Gepardy Biznesu 2022.

Zajęło 2811. miejsce w prestiżowym rankingu 5000 najdynamiczniejszych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2022.

5000 najdynamiczniejszych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2022

 

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019- 2020 osiągnął poziom 9,9 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2022. A razem zapewniło tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

Jest organizacją pozarządową, która działa od 2009 roku. Skupia wyjątkowych, pełnych entuzjazmu i energii ludzi, dla których obecność sztuki w codziennym życiu jest niezwykle istotna. Z racji zainteresowań i wykształcenia większości członków głównym polem działalności stowarzyszenia jest muzyka, ale jest otwarte na wszelkie formy ekspresji twórczej.

 

Michał Sergiusz Mierzejewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Musica Nostra w Poznaniu wyróżnionej przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, odebrał certyfikat i statuetkę na IX Kongresie Nowoczesnej Gospodarki 8 października 2022 r . w Warszawie w Domu Pod Orłami.

Siedzibą stowarzyszenia jest Stołeczne Miasto Poznań, ale jego członkowie pochodzą z różnych regionów Polski. To właśnie mieszanina geograficznej mentalności i indywidualnych doświadczeń jest jego siłą napędową.

Od kilku lat organizuje Ogólnopolski Konkurs Chóralny Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego „Ars Longa”.

IX edycja konkurs odbędzie się 27 maja 2023 roku w kościele pw. Świętej Trójcy przy ul. 28 czerwca 1956 r. 328 w Poznaniu.

Więcej informacji o stowarzyszeniu pod adresem http://musicanostra.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski