Gepardy Biznesu

Stacja Paliw Petrol Sp. z o.o. w Łukowie jest Gepardem Biznesu 2015

Stacja Paliw Petrol Sp. z o.o. w Łukowie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 342,5 proc. 

Stacja Paliw Petrol Sp. z o.o. w Łukowie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 342,5 proc.  To oznacza, że Stacja Paliw Petrol Sp. z o.o. w Łukowie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

gb statu

 

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Stacja Paliw Petrol Sp. z o.o. w Łukowie

Rok

2013

2014

Dynamika w proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł

59 590

73 032

22,6

Zysk netto w tys. zł

577

467

-19,1

Kapitał własny w tys. zł

378

4 249

1024,1

Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014

1027,6

Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014

342,5

Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc.

1,0

Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc.

0,6

Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc.

1,6

Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc.

0,8

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Stacja Paliw Petrol Sp. z o.o. w Łukowie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.