Polskie Brylanty

Spółki na GPW w Warszawie o wartości większej niż 10 mld zł w marcu 2015 r.

 W marcu 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych notowane były akcje 15 spółek, których wartość rynkowa (kapitalizacja) była wyższa niż 10 mld zł.  Na podium znalazły się banki Pekao SA i PKO BP oraz firma ubezpieczeniowa PZU SA.

Od marca 2014 do marca 2016 r. wartość rynkowa większości tych spółek spadła. Wzrosła  kapitalizacja Cyfrowego Polsatu, PKN Orlen oraz PGNiG.

 

Spółki na GPW w Warszawie o wartości większej niż 10 mld zł w marcu 2015 r. 
Lp. Nazwa spółki Wartość rynkowa w końcu marca w mln zł Zmiana wartości rynkowej w proc.
2014 2015 2016 2014-2015 2015-2016 2014-2016
1 PEKAO 53100 48242 43229 -9,1 -10 -19
2 PKOBP 51602 42500 34750 -17,6 -18 -33
3 PZU 37088 42226 30741 13,9 -27 -17
4 PGE 35338 38966 26139 10,3 -33 -26
5 BZWBK 38634 34236 30455 -11,4 -11 -21
6 PGNIG 26196 32450 31388 23,9 -3,3 19,8
7 PKNORLEN 18486 25342 31608 37,1 24,7 71
8 KGHM 21780 24000 15220 10,2 -37 -30
9 MBANK 22733 18587 14361 -18,2 -23 -37
10 INGBSK 17238 17798 15742 3,2 -12 -8,7
11 CYFRPLSAT 7448 15957 15522 114 -2,7 108
12 HANDLOWY 14830 14157 11825 -4,5 -17 -20
13 LPP 16275 12954 10094 -20,4 -22 -38
14 ORANGEPL 13583 12507 8845 -7,9 -29 -35
15 ENERGA 7391 10310 5428 39,5 -47 -27

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie Ceduły Giełdowej z 31 marca 2014 r. oraz Biuletynu Statystycznego GPW z marca 2015 i marca 2016.

Z analiz przeprowadzonych przez Instytut Europejskiego Biznesu na potrzeby konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu wyszły inne wartości rynkowe, gdyż do wycen firm z różnych branż wykorzystywane są  wskaźniki giełdowe będące średnią dla wszystkich polskich spółek notowanych na GPW.  Taka uproszczona analiza ma jednak sens, pomaga bowiem analizować kondycję dziesiątek tysięcy firm, które nie są notowane na giełdzie.

Potęgi  Biznesu 2015 według wartości rynkowej w marcu 2015 r. wyższej niż 10 mld zł
Lp. Nazwa     firmy Siedziba Wartość     rynkowa w marcu 2014 w mln zł Wartość     rynkowa w marcu 2015 w mln zł Dynamika     wartości rynkowej w okresie marzec 2014-marzec 2015 w proc.
1 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warszawa 42406 82656 94,9
2 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S A Bełchatów 27822 43295 55,6
3 KGHM Polska Miedź S.A. Lubin 44484 43135 -3
4 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warszawa 31530 37072 17,6
5 Tauron Polska Energia S.A. Katowice 29106 26408 -9,3
6 PGE Dystrybucja S.A. Lublin 19566 21999 12,4
7 Agencja Nieruchomości Rolnych Warszawa 22453 21274 -5,3
8 Tauron Dystrybucja S.A. Kraków 16375 17981 9,8
9 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa 12822 17097 33,3
10 Enea S.A. Poznań 15440 15573 0,9
11 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin-Jeziorna 14095 15309 8,6
12 T-Mobile Polska S. A. Warszawa 12711 14930 17,5
13 ORANGE POLSKA S.A. Warszawa 21818 14549 -33,3
14 Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa 5126 13971 172,6
15 P4 Sp. z o.o. Warszawa 2413 13550 461,5
16 Jeronimo Martins Polska S.A. Kostrzyn 12978 12599 -2,9
17 ARCELORMITTAL Poland S.A. Dąbrowa Górnicza 6448 12120 88
18 SYNTHOS S.A. Oświęcim 4730 11864 150,8
19 ENERGA S.A. Gdańsk 8818 11439 29,7
20 Energa – Operator S.A. Gdańsk 9371 10942 16,8
21 Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa 10275 10541 2,6

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie biznesowe: InfoCredit i Bisnode. Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz InfoCredit i Bisnode spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Konkurs Potęgi Biznesu prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwają ósma i dziewiąta edycje konkursu Potęgi Biznesu. Ósma oparta jest na danych pozyskiwanych z Krajowego Rejestru Sądowego, a dziewiąta na podstawia bardziej aktualnych danych za 2015 rok, nadsyłanych przez firmy i banki.