AktualnościWyróżnieni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 i XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółdzielni w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 133,6 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 5,4 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2021.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” powstała w odpowiedzi na zmiany zachodzące w kraju w ramach transformacji ustrojowej. Powołana została do życia w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi restrukturyzowanych kopalń jako organizacja mająca na celu zabezpieczenie właściwego zarządzania nieruchomościami stanowiącymi dotychczasową własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A., która – na mocy Ustawy z dnia 12.10.1994 r. O zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe ( Dz. U. Nr 119, poz. 567 z późn. zm. ) – dokonywała sukcesywnego przekazywania na własność Spółdzielni budynków mieszkalnych i użytkowych.

Zdjęcie ze strony https://www.smnowa.pl

Statutową działalność Spółdzielnia rozpoczęła w 1996 r. wraz z notarialnym przejęciem na własność pierwszych nieruchomości. Obecnie zasoby zarządzane przez Spółdzielnię posadowione są na obszarze 83 ha zabudowanym 141 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 698 964,52 mkw i 12 pawilonami usługowo-handlowymi. Nieruchomości te położone są na terenie gmin: Jastrzębie-Zdrój, Żory, Zebrzydowice i Suszec. U podstaw swojej działalności Spółdzielnia postawiła sobie za cel zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w zakresie niedrogiego i bezpiecznego zamieszkiwania. W związku z tym przez dotychczasowy okres działalności wszelkie starania czynione były w celu podnoszenia komfortu zamieszkiwania przez lokatorów zasobach oraz poprawy estetyki budynków. Szczególna troska Zarządu dotyczy również nieustannego rozwoju kadry oraz systemu zarządzania. Dlatego już na początku wdrożony został system zarządzania jakością jako nowoczesny instrument w kierowaniu Spółdzielnią – od 2002 roku posiada ważny Certyfikat Jakości w zakresie Zarządzania nieruchomościami – poddawany stałym audytom. Działania Spółdzielni determinowane są przez przepisy prawa, które w okresie jej istnienia wiele razy były nowelizowane, dotyczy to szczególnie statusu mieszkań spółdzielczych. Najważniejsza do tej pory nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007, Nr 125, poz. 873), która weszła w życie 31 lipca 2007 r. zrewolucjonizowała zasady uzyskiwania prawa własności mieszkań. Po wprowadzeniu wyjątkowo korzystnych warunków uzyskania prawa odrębnej własności do Spółdzielni wpłynęło w kolejnych miesiącach aż 4 000 wniosków, które zostały zrealizowane – obecnie jest wyodrębnionych 4 182 mieszkania. Mimo tych wszystkich zmian i dobrowolności wstępowania w poczet członków, Spółdzielnia obecnie liczy 9 579 członków.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: https://www.smnowa.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.