AktualnościWyróżnieni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Cieszynianka w Cieszynie to Brylant Polskiej Gospodarki 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Cieszynianka w Cieszynie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółdzielni w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 15,2 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

W 1958 roku powstały w Cieszynie dwie spółdzielnie mieszkaniowe:

  • 15 kwietnia – Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Olza” przy Zakładach Przemysłu Cukierniczego „Olza”,
  • 9 maja – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”.

W 1964 r. zrodziła się myśl połączenia obu Spółdzielni, co znalazło swój finał 6 listopada 1964r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” przejęła zasoby „Olzy” i pod tą nazwą działa do dzisiaj.

W początkowym okresie zainteresowanie spółdzielczą formą budownictwa w Cieszynie rodziło się powoli. W 1959 roku oddano pierwszy budynek przy ul. Bielskiej 39, w którym zamieszkało 12 rodzin, w 1961r. – drugi budynek przy ul. Bobreckiej 26, a następnie budynki przy ul. Kraszewskiego.

W latach 1961–1965 nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania budownictwem spółdzielczym, coraz więcej osób chciało posiadać mieszkania w spółdzielni. W tym okresie powstały inwestycje w centrum Cieszyna przy ul. Bielskiej, Bobreckiej, Cieńciały, Kraszewskiego, Korfantego, Chrobrego, Żwirki i Wigury, gen. J. Hallera i Górnej.

Począwszy od drugiego dziesięciolecia inwestycje spółdzielni koncentrowały się na obrzeżach Cieszyna. W latach 1969–1978 na osiedlu Liburnia oddano do użytku spółdzielców 28 budynków.

Lata 1979–1988 to okres budowy osiedla Piastowskiego (4 budynki) i osiedla Podgórze I (42 budynki), zaś w następnym dziesięcioleciu wybudowano po 6 budynków spółdzielczych na osiedlach Podgórze II i Bobrek-Wschód.

Od 1996r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” nie realizuje nowego budownictwa mieszkaniowego. Zmiana warunków kredytowania spowodowała  w skali całej spółdzielczości zastój budownictwa mieszkaniowego.

Ostatnie piętnastolecie istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie cechuje dbałość o to, co już zrobione poprzez remontowanie oraz podnoszenie standardu istniejących zasobów.

Po 60 latach funkcjonowania wielkość zasobów, którymi zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”, przedstawia się następująco:

­ 106 budynków mieszkalnych, a w nich 3.684 mieszkania o powierzchni użytkowej 185.367 m2,

­ 174 garaże o powierzchni użytkowej 2.905 m2,

91 lokali użytkowych zlokalizowanych w pawilonach wolnostojących oraz   w budynkach mieszkalnych (partery, piwnice) o łącznej powierzchni 4.061 m2.

W ostatnich latach spółdzielnia reaktywowała swą działalność kulturalno – oświatową przez utworzenie Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji.

Więcej informacji o spółdzielni pod adresem: https://www.smcieszynianka.org.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #JerzyKrajewski #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.