Wyróżnieni

Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna „Składnica” to Brylant Polskiej Gospodarki 2023 i Gepard Biznesu 2023

Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna „Składnica” w Grybowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2023 i XVI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2023 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozwijała się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2021-2022 wyniosła w jej przypadku 75,3 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2023.

Jej wartość rynkowa w grudniu 2023 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 14 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2023.

Spółdzielnia ma długą historię. 28 września 1912 roku o godzinie szóstej po południu w sali magistratu powiatowego miasta Grybowa grupa 8 miejscowych działaczy na czele z księżmi Janem Solakiem, Dominikiem Urbanem oraz Edwardem Górskim i Wincentym Śmiałowskim – ludzi dobrej woli w obliczu wielkiej nędzy galicyjskiej, niesprawiedliwości, wyzysku przez prywatny handel, odbyła zebranie założycielskie „Składnicy Towarowej Kółek Rolniczych w Grybowie”.

Jest to pierwsza cegiełka pod budowę zrębów spółdzielni grybowskiej. Cel główny to podniesienie na odpowiednio wyższy poziom gospodarstwa swych członków, przez wspólne nabywanie artykułów potrzebnych do prowadzenia gospodarstw rolnych i domowych. Od początku swego istnienia spółdzielnia odgrywa ważną rolę w życiu społeczno- gospodarczym miejscowego środowiska.

Zdjęcie ze strony https://shpgrybow.pl

W 1923 roku spółdzielnia zrzesza już 100 członków, udziałowców, a także posiada filie w Lipnicy Wielkiej, Mogilnie i Krużlowej. Walczy o utrzymanie działalności gospodarczej  w czasach wielkiego kryzysu i bezrobocia lat trzydziestych. Sprzedano wtedy kamienicę piętrową w Grybowie (obecny sklep chemiczny) oraz połowę drewnianego budynku w Bobowej. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na wypłaty dla pracowników.

Okres II wojny światowej był nie lada próbą dla spółdzielców. Praca Rady Nadzorczej i Dyrekcji odbywała się pod ciągłą presją władz niemieckich.

Ginęli ludzie zarówno z kierownictwa i personelu, ubywało majątku. W spółdzielni znaleźli zatrudnienie ludzie szukający schronienia przed wywozem na przymusowe roboty. Dnia 7 grudnia 1942roku Składnica otrzymała narzucony nowy statut.

Po wyzwoleniu w 1945 roku pracę rozpoczęto od nowa organizując handel i skup produkcji rolnej na terenie miasta i gminy Grybów. W styczniu 1948 roku połączono Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” ze Spółdzielnią Robotniczo-Handlową i od tego czasu nosi nazwę Gminna Spółdzielnia „SCH”.

Rozwija się działalność handlowa, produkcyjna i usługowa. Powstają nowe obiekty: piekarnia, bazy magazynowe, sklepy, pawilony handlowe, zakłady gastronomiczne i usługowe. Zatrudnienie zwiększa się do 36 osób w latach siedemdziesiątych.

 

W okresie tym spółdzielnia osiąga największe sukcesy pod względem inwestycyjnym choć  z drugiej strony staje się coraz bardziej upaństwowiona. W latach 1961-1980 uruchomiono  14 nowych sklepów, 9 kiosków, restaurację „Kaskada”, piekarnię, zakupiono pierwsze 4 pojazdy mechaniczne. W 1964 roku uzyskała pierwsze miejsce w kraju w konkursie o tytuł „Najlepszej Spółdzielni.”

Lata osiemdziesiąte to czasy rozdzielników, kartek, pustych półek, czas ogromnej niepewności o dalszy byt. Wtedy to spada autorytet spółdzielni wśród członków  i użytkowników. Pomimo tego spółdzielnia rozwijała nadal swój potencjał gospodarczy – oddano do użytku nowe sklepy, w Polnej i Wyskitnej, wagi wozowe.

Rok 1990 przynosi nową sytuację polityczno-gospodarczą, wysokie oprocentowanie kredytów oraz tzw. „specustawę”, która pośrednio przyczynia się do upadku polskiej spółdzielczości. Zdecydowane działania samorządu, ofiarność i doświadczenie załogi pozwoliły bez większych strat utrzymać spółdzielnię. Część majątku, tj. nierentowne sklepy, zakłady gastronomiczne oraz punkty usługowe wydzierżawiono, przystąpiono do modernizowania placówek i piekarni. W handlu wprowadzono nowe metody i formy – uruchomiono pierwsze sklepy samoobsługowe. Zgazyfikowano wszystkie sklepy oraz piekarnię.

W 1998 rok Spółdzielnia została odznaczona odznaką „Za zasługi dla Spółdzielczości” przez Krajową Radę Spółdzielczą,

9 marca 1999 roku Zebranie przedstawicieli przyjmuje uchwałę o zmianie nazwy na Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna „Składnica”

W 1999 r. podczas obradującego II Kongresu Spółdzielczości w Warszawie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia polski został odznaczony prezes, p. Marian Chronowski. Aktu dekoracji dokonał w pałacu prezydenckim prezydent RP Aleksander Kwaśniewski,

Ostatni okres to dalsza modernizacja sieci handlowej, rozwój sklepów samoobsługowych, własna gazetka promocyjna, realizacja kart płatniczych, całkowita modernizacja piekarni, ciastkarni dzięki środkom unijnym. Aby uzyskać lepsze wyniki ekonomiczne w ostatnich latach nawiązano współpracę z ogólnopolską siecią handlową Eurocash organizując sklepy franczyzowe Delikatesy Centrum. W chwili obecnej działa w spółdzielni  6 takich sklepów. Sieć pod je logo liczy 13 sklepów. Wydaje dla nich gazetkę promocyjną. Prowadzi też piekarnię i ciastkarnię.

Więcej informacji o spółdzielni na stronach internetowych:

https://shpgrybow.pl

https://piekarnia.shpgrybow.pl/

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy firm w Polsce. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2023 r.

C/Z: 9,1

C/WK: 1,11

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z grudnia 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w grudniu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2023 r.

Autor: Jerzy Krajewski