Dla Zdrowia

Sopot wygrał w X edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016

„Stałość i przejrzystość zasad polityki miejskiej, otwartość na nowe trendy, odwaga w realizacji pionierskich, czasem bardzo trudnych przedsięwzięć, szybkość i łatwość rejestracji firm sprawiają, że Sopot jest miejscem przyjaznym biznesowi”, podkreśla Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu.

Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu, miasta które wygrało w X edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016.

Sopot to doskonałe miejsce do zamieszkania, pracy, inwestowania i wypoczynku. To miasto ludzi aktywnych, przedsiębiorczych, dobrze wykształconych i zorganizowanych.

W kurorcie mamy jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju i największą liczbę organizacji pozarządowych. Stałość i przejrzystość zasad polityki miejskiej, otwartość na nowe trendy, odwaga w realizacji pionierskich, czasem bardzo trudnych przedsięwzięć, szybkość i łatwość rejestracji firm sprawiają, że Sopot jest miejscem przyjaznym biznesowi.

Image

Odzwierciedleniem tego jest duża ilość zarejestrowanych firm: zarówno dużych o ponadregionalnym znaczeniu jak i małych kilkuosobowych, rodzinnych.

Od 2007 r. ze sporym sukcesem działa Centrum Przedsiębiorczości (projekt Miasta Sopotu realizowany przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość), bo wiemy, że rozwój  gospodarczy Sopotu i wysoki poziom życia jego mieszkańców uzależniony jest w dużym stopniu od kondycji sektora małej i średniej przedsiębiorczości (MSP). Centrum pomaga, szczególnie młodym przedsiębiorcom przez: doradztwo, szkolenia, pozyskiwanie funduszy, działa również jako inkubator przedsiębiorczości.