Wyróżnieni

„SOKOŁÓW-LOGISTYKA” Sp. z o.o to Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania, Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Wielki Modernizator i Worldwide Company 2023

„SOKOŁÓW-LOGISTYKA” Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim to wyjątkowa firma, została bowiem wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu we wszystkich jego konkursach dla przedsiębiorstw: w XVIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2023, XVI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2023, XVI edycji Konkursu Efektywna Firma 2023, XII edycji Konkursu Wielki Modernizator 2023, XI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2023 i XI edycji Konkursu Worldwide Company 2023 na podstawie danych finansowych.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów w latach 2020-2021 wyniosła w jej przypadku 13,3 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2023.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2020 i 2021 osiągnął poziom 6,9 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2023. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2022 r. została w sposób bardzo uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na ponad 108 mln zł, co dało mu tytuł  Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2023.

W latach 2020-2021 dokonało odpisów amortyzacyjnych na kwotę 10,8 mln zł, dzięki czemu zyskało tytuł Wielki Modernizator 2023.

Eksportowało w 2021 r. do 18 krajów, dzięki czemu uzyskało tytuł Worldwide Company 2023.

Jest profesjonalnym partnerem w zakresie usług transportowych. Tradycja firmy sięga 1974 roku. Główna siedziba spółki mieści się w Sokołowie Podlaskim.

Jest jedną ze spółek zależnych wchodzących w skład spółki Sokołów S.A. Obecnym udziałowcem Sokołów S.A. jest międzynarodowa grupa Danish Crown, specjalizująca się w produkcji wyrobów spożywczych i w działalności ubojowej trzody chlewnej i bydła.

„SOKOŁÓW-LOGISTYKA” ma doświadczenie w przewozach krajowych i międzynarodowych, chłodniczych oraz przewozach żywych zwierząt.  Realizuje ponad 6000 zleceń miesięcznie.

 

Zdjęcie ze strony https://sokolow-logistyka.pl

Wypracowała optymalne metody pracy idące w parze z efektywnością transportu. W swoich działaniach dużą wagę przykłada do jakości świadczonych usług oraz terminowości, więc wiele dostaw realizuje na zasadzie DZIŚ ZAMÓWIENIE – DZIŚ DOSTAWA. Wykonuje przewozy taborem własnym, jak również za pośrednictwem usług podwykonawców. W transporcie chłodniczym wykorzystuje pojazdy o ładowności do 22t mogących pomieścić do 33 palet. Wszystkie pojazdy wyposażone są w zabudowy chłodnicze między innymi firm: KRONE, SCHMITZ, IGLOOCAR w tym chłodnie specjalistyczne hakowe do przewozu półtuszy i ćwierci oraz dwukomorowe umożliwiające przewóz towarów w dwóch niezależnych temperaturach. Realizuje przewozy towarów w kontrolowanej temperaturze. Największe doświadczenie ma w przewozie artykułów spożywczych np.: mięso, wędliny, nabiał, owoce, warzywa, słodycze, pieczywo. Gwarantuje najwyższe standardy higieniczno-sanitarne, by zapewnić optymalne warunki przewożonym towarom. Transport jest monitorowany przez systemy IT w oparciu o GPS.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: https://sokolow-logistyka.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z,

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2022 r.

C/Z: 9,2

C/WK: 1,18

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202203_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2022 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2022 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2021 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2022 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2021 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2022 r.  Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2022 r.