Gepardy BiznesuPolskie Brylanty

SK bank Gepardem Biznesu 2014 i Potęgą Biznesu 2014

W 2013 r. SK bank rozwijał się tak dynamicznie, że zwiększył aktywa z 1,6 do 3,1 mld zł, stając się największym bankiem spółdzielczym w Polsce, a jego wartość rynkowa wzrosła o 62 proc. ze 180 do 291 mln zł, zapewniając mu tytuły Gepard Biznesu 2014 i Potęga Biznesu 2014. 

SK bank może już używać bezpłatnie i bezterminowo tytuły Gepard Biznesu 2014 i Potęga Biznesu 2014.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. Jego głównym kryterium jest wzrost wartości rynkowej firmy lub banku. W Konkursie Potęga Biznesu od 2008 roku pod uwagę brana jest sama wartość rynkowa

Metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w 2014 r. 

Wartość rynkowa firm i banków liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W marcu 2013 r.

C/Z:   15,38,

C/WK: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW
W końcu marca 2014 r.
C/Z:  17,7,
C/WK: 1,38*.
* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.

W   IX  edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu liczy dynamikę wartości  rynkowej firmy lub banku w okresie od marca 2013 do marca 2014. Podmioty, których  wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. INB uznaje za Gepardy Biznesu 2014.

W   VII  edycji ogólnopolskiego Konkursu Potęgi Biznesu Instytut Nowoczesnego Biznesu bierze pod uwagę wartość  rynkową w końcu marca 2014 r.  Tytuł Potęga Biznesu 2014 przyznaje  firmom lub bankom, który wartość rynkowa była wyższa niż 100 milionów  złotych.

 

Wyniki finansowe SK banku – Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa
Rok 2012 2013
Aktywa (w tys. zł)  1 578 168 3 105 182
Zysk netto (w tys. zł)  10 923 12 400
Kapitał własny (w tys. zł)  142 002 250 994
Wartość księgowa (w tys. zł)  152 925 263 394
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w tys. zł)  113 245 175 275
Efektywność w proc. 10 7
Suma efektywności  w latach 2012-2013 w proc. 17
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. 8
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec  2013 15,38
C/Wk marzec  2013 1,25
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 167996
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 191156
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 359152
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 179576
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 219480
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 363484
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 582964
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 291482
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) 62

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013, podanych przez  SK bank.

 

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu