Efektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutMocna FirmaPolskie Brylanty

SJ Construction Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2020

SJ Construction Sp. z o.o. w Mrągowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 i VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 456,8 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2019 r. osiągnął poziom 7,1 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 16,8 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Dostawa i montaż baterii zbiorników nierdzewnych

SJ Construction Sp. z o.o. jest prężnie rozwijającą się firmą działającą na rynku od 2014 roku, której założycielami są absolwenci Politechniki Gdańskiej, Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn, Tomasz Sobiechowski i Zbigniew Jurek.

Głównym profilem działalności SJ Construction Sp. z o.o. jest prefabrykacja i montaż kompletnych instalacji technologicznych głównie ze stali nierdzewnych. Obszar działań obejmuje przemysł spożywczy oraz przetwórstwa ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Realizowane są również zlecenia dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego oraz chemicznego.

Dostawa i montaż zbiorników tłuszczu o pojemności 2 x 30 m3 netto

Firma zapewnia kompleksowość realizacji zleconych zadań, począwszy od fazy projektowania, poprzez prefabrykację i montaż, aż po rozruch urządzeń i całych linii technologicznych z zachowaniem najwyższych standardów. Za ich realizację odpowiada doświadczona kadra inżynierów, konstruktorów i technologów, wykorzystując najnowocześniejsze systemy projektowe CAD/CAM & SolidWorks.

Każda inwestycja realizowana jest indywidualnie, z zachowaniem terminowości  i zastosowaniem najnowocześniejszej wiedzy technicznej i technologicznej, a każdy jej etap jest w pełni kontrolowany przez kierownika projektu. Firma prowadzi serwis maszyn, jak i całych zainstalowanych linii, a w ramach współpracy zapewnia konserwację i okresowe przeglądy maszyn i urządzeń, co pozwala na utrzymanie sprawnej i wydajnej linii produkcyjnej a także wczesne wykrycie potencjalnych problemów i usterek.

Linia technologiczna produkcji mączki rybnej i oleju rybnego

Firma oferuje wykonawstwo instalacji przemysłowych, dedykowanych maszyn i urządzeń dla przemysłu, montaż armatury i urządzeń a także ciągów technologicznych i instalacji w stali nierdzewnej. W ramach jednostkowych zamówień wykonywane są również  zbiorniki ze stali nierdzewnej, wymienniki kondensacyjne, rekuperatory, muldy i kosze przyjęciowe, pasteryzatory, higienizatory, przenośniki taśmowe, ślimakowe, kubełkowe a także konstrukcje wsporcze, konstrukcje nośne, pomosty, schody i balustrady oraz urządzenia ze stali nierdzewnej według indywidualnego projektu.

Linia technologiczna produkcji napojów – dostawa, montaż, uruchomienie

Więcej o firmie pod adresem https://sjconstruction.pl/poznaj-nas/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

W listopadzie 2020 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 68 812 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.