Efektywna Firma

Signum Biura Aktuarialnego Sp. z o.o. w Warszawie jest Efektywną Firmą 2017

Signum Biura Aktuarialnego Sp. z o.o. w Warszawie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014-2016.  Jego średnia w tych latach wyniosła więcej niż 40 proc., a to oznacza, że  Signum Biura Aktuarialnego Sp. z o.o. w Warszawie działa tak efektywnie, że została wyróżniona w X edycji  Konkursu Efektywna Firma 2017 i może używać tytułu Efektywna Firma 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Wyróżnienie przysługuje firmom, w których stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Obecnie trwa X edycja konkursu Efektywna Firma 2017.