Gepardy Biznesu

Sierpecki Bank Spółdzielczy jest Przyjazny dla Przedsiębiorców

25 listopada 2016 roku Sierpecki Bank Spółdzielczy podczas Wielkiej Gali „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 w Warszawie odebrał Godło Promocyjne „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości”.

Była to XVII edycja Konkursu, którego organizatorem była Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Image

Głównym celem programu było wyróżnienie tych banków,  które systematycznie wdrażają wysokie standardy obsługi jakości przedsiębiorców, osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w zakresie obsługi finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, a także dążą do wzbogacania oferty o innowacyjne produkty i usługi finansowe.

 Image

Prezes Zarządu Sierpeckiego Banku Spółdzielczego Sławomir Sawicki

Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, którym posługują się Laureaci, wskazuje przedsiębiorcom te banki, które osiągnęły wysoki poziom obsługi finansowej MSP, zapewniają stabilny oraz wysoki poziom jakości, a także charakteryzują się rzeczowym podejściem i zrozumieniem oczekiwań przedsiębiorców.

Image

źródło: Sierpecki Bank Spółdzielczy

Sierpecki Bank Spółdzielczy był wyróżniony w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015. 

Sierpecki Bank Spółdzielczy to nowa nazwa Banku Spółdzielczego w Sierpcu, który jako pierwszy zdobył tytuł Gepard Biznesu 2015, bo z własnej inicjatywy wysłał swoje dane finansowe za lata 2013-2014. Dyplom i statuetkę w jego imieniu odebrał prezes Sławomir Sawicki na III Kongresie Nowoczesnej Gospodarki. 

10 grudnia 2015 r. w Warszawie na III Kongresie Nowoczesnej Gospodarki  odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów Instytutu Nowoczesnego Biznesu. Dyplomy i statuetki wyróżnionym firmom i bankom wręczyli Zdzisław Sokal, doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego przedstawiciele w Komisji Nadzoru Finansowego, poseł Adam Abramowicz, członek Komisja do Spraw Unii Europejskiej, Janusz Rakowski, prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej i  Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu.

10 grudnia 2015 roku w Warszawie w Sali Głównej Centralnej Biblioteki Rolniczej, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, odbył się III Kongres Nowoczesnej Gospodarki, poświęcony rozwojowi firm i banków, zagranicznej ekspansji polskich firm oraz opodatkowaniu handlu.

W Kongresie wzięło udział 120 przedstawicieli środowiska małych i średnich przedsiębiorstw oraz zaproszeni goście, parlamentarzyści i  samorządowcy zajmujący się polską gospodarką.

Na  III Kongresie Nowoczesnej Gospodarki odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów Instytutu Nowoczesnego Biznesu: IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2014,  X edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2015,  VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014,  II edycji ogólnopolskiego Konkursu Światowa Firma 2014, VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Bank Przyjazny Przedsiębiorczości 2014, VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Najpiękniejszy Bank 2015,  I edycji ogólnopolskiego Konkursu Najpiękniejsza Fabryka 25-lecia, II edycji ogólnopolskiego Konkursu Najpiękniejsza Fabryka 2015 i III edycji ogólnopolskiego Konkursu Zdrowy Smak 2015.

Dyplomy i statuetki wyróżnionym firmom i bankom wręczyli Zdzisław Sokal, doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego przedstawiciele w Komisji Nadzoru Finansowego,  poseł Adam Abramowicz, członek Komisja do Spraw Unii Europejskiej, Janusz Rakowski, prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej i  Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu.

Image

 Zdzisław Sokal, doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego przedstawiciele w Komisji Nadzoru Finansowego, wręcza statuetkę Gepard Biznesu prezesowi Sierpeckiego Banku Spółdzielczego Sławomirowi Sawickiemu.

Image

Od lewe: Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu, Zdzisław Sokal, doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego przedstawiciele w Komisji Nadzoru Finansowego, Sławomir Sawicki, prezes Sierpeckiego Banku Spółdzielczego, poseł Adam Abramowicz, członek Komisja do Spraw Unii Europejskiej, Janusz Rakowski, prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej.

Image

 Od lewe: Zdzisław Sokal, doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego przedstawiciele w Komisji Nadzoru Finansowego, Sławomir Sawicki, prezes Sierpeckiego Banku Spółdzielczego.

W Sierpcu „Bank Spółdzielczy z nieograniczoną odpowiedzialnością” został założony w 1900 roku. Był to jeden z pierwszych banków założonych na przełomie wieków. W okresie międzywojennym rozwój banku sierpeckiego był dość intensywny – pod względem ilości członków, bank w Sierpcu byt 18 bankiem na 49 wówczas działających w województwie centralnym.
W 2015 roku Bank Spółdzielczy w Sierpcu zmienił nazwę na Sierpecki Bank Spółdzielczy, tym samym powrócił do korzeni.
Bank prowadzi działalność w zakresie obsługi osób fizycznych, przedsiębiorców rolnych jaki podmiotów instytucjonalnych.
Ze względu na nowe oczekiwania klientów bank na bieżąco  wprowadza nowe produkty oraz podnosi swoje kwalifikacje w zakresie obsługi.
Image
Logo Sierpeckiego Banku Spółdzielczego
Image
Plakat promujący usługi Sierpeckiego Banku Spółdzielczego