AktualnościWyróżnieni

Sente S.A to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2022

Sente S.A we Wrocławiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i X edycji Konkursu Mocna Firma 2022 na podstawie danych finansowych.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2020-2021 wyniosła w jej przypadku 12,8 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2020 i 2021 r. osiągnął poziom 13,8 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2022 r. została w sposób bardzo uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 26,2 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Firma Sente powstała w 2000 roku. Została założona przez grupę przyjaciół, pasjonatów technologii informatycznych, w składzie: Jakub Czyżkowski, Marcin Smereka, Grzegorz Prokopski i Daniel Urban. W swojej działalności na początku skupiała się na stworzeniu systemu ERP o jak najbogatszej liczbie funkcjonalności. Szybko jednak to podejście zostało zmodyfikowane. Obserwując dynamicznie rozwijające się firmy szybko stało się jasne, że to nie funkcje systemu są najważniejsze. Liderzy szukają rozwiązań, które umożliwią obsługę ich unikalnych modeli biznesowych i zapewniają nieograniczone możliwości rozwoju. W Sente został postawiony cel – stworzyć jeden system, który pozwoli na obsługę wszystkich procesów biznesowych i zapewni środowisko do tworzenia dedykowanych rozwiązań, umożliwiających budowanie przewagi na szybko zmieniającym się rynku. Tak powstał system Teneum X.

Celem firmy jest zapewnienie klientom rozwiązań informatycznych w pełni odpowiadających na ich potrzeby w zakresie systemów wspomagających zarządzanie. Kluczowe jest, aby przeprowadzać to zadanie w sposób kompleksowy i zintegrowany, z pełnym zrozumieniem, że rozwiązania, jakie dostarcza to inwestycja, która w określonym czasie ma przynieść klientowi mierzalne korzyści. Ekonomiczne cele realizowanych projektów są dla Sente największą motywacją i motorem napędowym działania.

Spólka specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla dynamicznie rozwijających się firm. Jako firma wspiera przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne i usługowe, tworząc dedykowane systemy ERP, WMS, POS, CRM i MRP. Swoje rozwiązania tworzy w oparciu o Teneum X – autorski system, pozwalający na integrację wszystkich procesów biznesowych firmy oraz zwinne zarządzanie przepływem pracy, zadaniami i zdarzeniami nietypowymi.

Sente obecnie to blisko 200 osób – konsultantów i specjalistów. Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu, natomiast oddziały w Poznaniu, Rzeszowie i Starachowicach. 21 lat doświadczenia to prawie 120 zrealizowanych projektów wdrożeniowych, w których wspieraliśmy wzrost efektywności i rozwój w firmach w całej Polsce. Nie zwalniamy tempa – liczba zrealizowanych projektów stale rośnie.

Tytuły Gepard Biznesu, które trafiły do firmy kilka razy w ostatnich latach,  potwierdzają, że kierunki rozwoju, które Sente obrała, są słuszne.

Więcej informacji o firmie po adresem: https://sente.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany # WielkiModernizator #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z,

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2022 r.

C/Z: 9,2

C/WK: 1,18

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202203_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2022 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2022 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2021 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2022 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2021 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2022 r.  Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2022 r.