Aktualności

Sektor bankowy dostosowuje się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Banki otwierają się na osoby z niepełnosprawnościami. To duża grupa, ok. 15 proc. społeczeństwa, która jeszcze do niedawna była częściowo wykluczona z bankowości. Dziś dzięki wprowadzanym przez banki udogodnień mogą one bez przeszkód korzystać z usług tych instytucji. Umożliwiają to m.in. doradcy posługujący się językiem migowym, sieć udźwiękowionych bankomatów, ale także likwidacja barier architektonicznych, wygodne strefy oczekiwania czy obsługa poza kolejnością.

– Zadaliśmy pytanie w środowisku, co możemy zrobić, co jest potrzebne, z jakimi ograniczeniami najczęściej zmagają się osoby niepełnosprawne i jako jedne z pierwszych zostały wskazane bariery architektoniczna oraz komunikacyjna – wskazuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Marta Walaszczyk-Szymańska, menedżer ds. komunikacji jakości w Banku Zachodnim WBK. – Dlatego wciąż rozwijamy tego rodzaju funkcjonalności.

Od blisko sześciu lat Bank Zachodni WBK prowadzi program „Obsługa bez barier”, którego celem jest zapewnienie równych szans oraz pełnego dostępu do usług i produktów banku dla klientów z niepełnosprawnościami. Celem banku, jak przekonuje Marta Walaszczyk-Szymańska, jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ograniczenie sytuacji, w których niepełnosprawność jest barierą.

– W Polsce blisko 15 proc. społeczeństwa to osoby z niepełnosprawnościami. To bardzo ważna i duża grupa – tłumaczy Marta Walaszczyk-Szymańska. –Dlatego projektujemy i wdrażamy rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby tej grupy. Wszystkie zmiany konsultujemy, uruchamiamy i audytujemy wspólnie ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami: pytamy, zapraszamy do rozmów oraz sprawdzenia poszczególnych funkcjonalności.

Jak podkreśla, klienci oczekują od banków, że będą dostępne, przyjazne, zaoferują usługi i produkty finansowe skrojone pod ich potrzeby oraz będą to robiły w sposób zgodny z ich szczególnymi potrzebami

– Dlatego w naszym banku klienci mogą korzystać z sieci blisko 160 certyfikowanych oddziałów dostępnych architektonicznie. Mamy także wciąż rozwijającą się sieć mówiących, udźwiękowionych bankomatów dla osób niewidomych oraz przyjazny im serwis transakcyjny BZWBK24. Obsługujemy także klientów w polskim języku migowym – wymienia Walaszczyk-Szymańska.

Jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce BZ WBK we wrześniu 2014 r. uruchomił obsługę wideo w Polskim Języku Migowym (PJM). Bank zapewnia dostęp do połączenia wideo z doradcą Contact Center Banku posługującym się PJM przez bankowość internetową oraz mobilną. Z pomocy takiego doradcy można ponadto skorzystać w każdym oddziale poprzez dostępne w placówkach urządzenia mobilne. Dzięki temu, niezależnie od lokalizacji, pracownicy mogą się swobodnie porozumieć z niesłyszącymi klientami. Osoby niesłyszące w Polsce, posługujące się na co dzień PJM, według różnych szacunków stanowią grupę od 50 do 200 tysięcy osób.

Bank sukcesywnie rozwija sieć placówek z Certyfikatem dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Mowa tutaj o „Oddziałach bez barier”, w których klienci mają zapewnione niskie stanowiska obsługi, podjazdy i windy oraz szerokie przejścia wraz z przestrzeniami manewrowymi dla wózków. Obecnie działa 160 takich oddziałów, w których obsługują specjalnie przeszkoleni pracownicy. Specjalne udogodnienia w samym oddziale obejmują stanowisko „Pierwszeństwo obsługi”, ramki do podpisu dla osób niewidomych czy też możliwość odczytania przez doradcę treści podpisywanych dokumentów. Mogą z nich korzystać mogą również seniorzy i kobiety w ciąży.

Udogodnienia dotyczą również innych niż oddziały kanałów dostępu.

– Dostępność serwisu transakcyjnego BZWBK24 i bankomatów potwierdziliśmy z Polskim Związkiem Niewidomych – zauważa Marta Walaszczyk-Szymańska. – W  czerwcu 2015 roku przenieśliśmy obsługę w PJM do kanałów zdalnych, oferując multikanałowy dostęp z każdego miejsca, które wybierze klient, także oddziałów banku do  naszych migających doradców.

Jak podkreśla, tego typu działania przynoszą efekty. Bank obserwuje znaczący wzrost zainteresowania osób z niepełnosprawnościami proponowanymi udogodnieniami.

– W perspektywie lat 2014-2016 obserwujemy blisko 100-proc. wzrost ilości połączeń i zainteresowania klientów obsługą w PJM. Dotyczy to sprzedaży lokat, kredytów, kont. To zainteresowanie w kontekście rozwoju kanałów dostępnych i zdalnej bankowości wróży bardzo pomyślnie – mówi Marta Walaszczyk-Szymańska. – Nie patrzymy na to biznesowo, nie liczymy, czy nam się to opłaca, czy nie. Robimy tak, bo wiemy, że jest to ważne dla naszych klientów z niepełnosprawnościami.

Przedstawiciele Banku Zachodniego WBK podkreślają, że program „Obsługa bez barier” jest najbardziej kompleksowym programem wśród instytucji finansowych. Przy jego tworzeniu bank współpracuje m.in. z Fundacją Polskabezbarier.org, Fundacją TUS, Utilitia i Katarynka. Za działalność na rzecz znoszenia barier dla osób z niepełnosprawnością, w 2015 roku Bank Zachodni WBK został wyróżniony tytułem Ambasadora Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Obok udogodnień wprowadzanych w poszczególnych kanałach obsługi, Bank Zachodni WBK wspiera również integrację osób z niepełnosprawnością, uczestnicząc w inicjatywach o charakterze artystycznym, społecznym i edukacyjnym.